Verkeerslichten met uitzondering voor fietsers

Bij een brug met 1 rijbaan wordt het verkeer geregeld met verkeerslichten. Fietsers hebben vrije doorgang. Ik heb de volgende tagging gebuikt : bicycle=yes, highway=traffic_signals, traffic_signals:direction=forward andere zijde backward. Maar is dit juist ? https://www.openstreetmap.org/changeset/118592403

Wellicht red_turn:straight:bicycle=yes
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Red_turn
(Ik weet niet hoe het op het bordje staat)

Zoals al in de changeset vermeld vindt ik except=bicycle beter dan bicycle=yes, maar red_turn:straight:bicycle=yes lijkt me ook wel wat.

En als er maar iets is dat lijkt op een apart fietspad, dat apart om het verkeerslicht heen mappen.

Ik stem op except=bicycle

Ut Fietsmenneke kan wellicht vertellen hoe het er staat? Als er staat “uitgezonderd fietsers” zou ik voor variaties van except gaan; als er staat ‘fietsers vrije doorgang’ zou ik voor red_turn gaan. (En als er vrijliggende infrastructuur is, vrij intekenen natuurlijk)

En natuurlijk ook de mofa erbij :slight_smile:

Eerlijk gezegd kende ik de tag red_turn niet en ik moest een aantal pagina’s doorscannen voor het kwartje viel waar het nu eigenlijk om gaat :stuck_out_tongue:
Ik pas mijn mening aan en zou het dan zo mappen:

highway=traffic_signals
traffic_signals:direction=forward
red_turn:straight:bicycle=yes

De tag red_turn is verwarrend omdat je in dit geval rechtdoor gaat. Hier staat een hele discussie er over.
red_turn:straight staat niet in de wiki - left en right wel - maar ik zou hem toch toepassen.

Gelijk soortige situatie bij een andere brug over het kanaal.
https://postimg.cc/F1NWfrNK
Asfalt rijbaan voorzien van stopstreep, korte passeerstrook van rode klinkers voor de fietsers. De passeerstrook heeft geen stopstreep en is met een stippellijn gescheiden van de rijbaan.
Onder het verkeerslicht een onderbord met de tekst ‘bij rood fietsers vrije doorgang’.

Mee eens, ik zou best wel een voorstander zijn van een verandering naar bijvoorbeeld red_crossing_allowed:<forward|backward>:=left/right/straight (en combi’s als ‘right;straight’ enzo). Of beter: through i.p.v. straight (zoals turn:lanes)

Dan klinkt red_turn:* mij meer toepasselijk dan except. (Anders is het net zoiets als een eenzijdig geplaatst bord C01 taggen als oneway; het werkt, maar…)

Ook in Utrecht te vinden:

Hier dus “Fietsers vrij”

Even gecheckt maar (per 2022-03-01) “except=bicycle” is 12 keer gebruikt en “red_turn:straight:bicycle=yes” 74 keer, dus toch maar voor de laatste gegaan.

Hier, Proposed features/turn signals, trouwens nog een andere optie: traffic_signals:turn:bicycle:forward=all

Dit zegt alleen dat er een verkeerslicht is voor bicycle met de kleuren (rood groen, geel) voor all, alle richtingen, indien aanwezig.
Zegt niks over het door rood heen rijden.
Dan moet er nog iets bij

een modifier is right_on_red
maar rechtdoor, through of alle richtingen staan niet in het lijstje.
through_on_red (bij rechtdoor pijl)
all_on_ red ? waarbij all zou staan voor alle richtingen.

het voorbeeld dat wordt aangegeven
traffic_signals:turn:bicycle:forward=all|right_on_red.

“fietsers vrij” houd dat ook in “snorfiets vrij”?

Inderdaad, traffic_signals:turn:bicycle:forward=all is niet voor “fietsers vrij” of “Bij rood fietsers vrije doorgang”, daarvoor is iets als traffic_signals:turn:bicycle:forward=through_on_red/all_on_red nodig.

De vraag die dan bij als eerst op komt is of deze onderborden wel vallen onder het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Zo ja dan geldt Artikel 2b van dat Reglement lijkt me.

Dit is geen RVV1990-verkeersbord, maar een officieel verkeersbord op grond van de Regeling verkeerslichten 1991 (zie punt 28a).

Goed te weten van de Regeling verkeerslichten, bedankt.

De onderborden in dit topic hebben niet deze tekst en zijn ook niet bedoeld voor rechtsaf.

Bij RVV vastgelegd:

[Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) artikel 68](https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2021-07-01/#HoofdstukIII_Paragraaf3_Artikel 68)

De Regeling verkeerslichten had ik ook al opgezocht.

Toen vroeg ik mij af “fietsers vrij” zonder “rechtsaf” mag dat wel?

Verkeerslichten zijn verkeerstekens.
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Wegenwet artikel 14

Als het niet bij regeling is vastgelegd, dan mag het niet. Zo lees ik het.

Dan snorfiets, vastgelegd in de RVV voor “rechtsaf” en fietsers.