Verkeerskalmerende wegmarkeringen

In Leeuwarden wordt in 30km/h-zones gebruik gemaakt van een grote witte stip bij kruisingen als verkeersremmendekalmerende maatregel:

In andere delen van het land komt deze vorm ook voor.

Het kan verleidelijk zijn ze onder highway=mini_roundabout te scharen, maar dat past niet goed; je kan om deze stippen vaak niet eens een rondje draaien als je dat zou willen (zo worden ze ook niet gebruikt), en bebording die op een rotonde kan wijzen ontbreekt. Het doel van deze wegmarkeringen is om bestuurders op de aanwezigheid van een kruising te wijzen; het effect is verkeersremmend¹.

Vanuit deze gedachte ben ik deze markeringen gaan taggen met traffic_calming=markings. Routers kunnen gebruik maken van de verschillende traffic_calming-tags om routes minder voordelig te wegen, en voor andere mappers is het ook gelijk duidelijk wat voor ding het is (op de obliekbeelden zie je het meestal wel direct, maar op satellietbeeldenlaag in ID en JOSM niet per se).

Wellicht dat deze tag anderen ook van pas komt. Ik ga hem denk ik documenteren als hij wat vaker is toegepast.

De essentie van traffic_calming=markings is dat het wegmarkeringen zijn die een snelheidsremmend effect hebben, maar geen fysiek voelbaar element hebben (zoals een traffic_calming=table, bump. of hump) en ook geen fysieke beperkingen opleggen in de breedte van de weg (zoals traffic_calming=choker of choked_table). Ook vallen voorrangssymbolen zoals haaientanden e.d. erbuiten; het gaat dus enkel om de creatieve uitingen van de wegbeheerder die de bestuurders er aan herinnert dat ze in een woonwijk rijden en er een (vaak gelijkwaardige) kruising aankomt.

Voorbeelden uit andere landen die hier ook onder passen:

1: Nee, niet voor iedere bestuurder. Gemiddeld lijken ze echter een positief effect op de verkeersveiligheid te hebben.

Goed idee! Ik kom dit soort stippen geregeld tegen, ook al zijn ze bij mij vaak rood ipv wit. Ik heb er wel als traffic_calming=no (of none?) getagged omdat ze op PDOK soms op table’s lijken. Markings is veel beter natuurlijk.

Dank je. Dit lijkt me inderdaad typisch zo’n ding waar elke gemeente zijn eigen ontwerp voor heeft liggen. Blauw wordt ook wel gebruikt geloof ik.

Net tijdens het fietsen tegengekomen: een mix van traffic_calming=chicane en markings. Verder naar links nog een paar cushions ook. Ik moet zeggen dat dit voor fietsers wel erg fijne oplossingen zijn, want je merkt ze geen van drieën, in tegenstelling tot table.

Goed idee.

Op het voorbeeld plaatje zie ik voldoende echte traffic_calming elementen, map je die ook?

Bij die bovenste twee voeg ik trouwens “bicycle_bypass=yes” toe.

Ik pak ze meestal wel mee. Ik ben er alleen nog niet helemaal over uit of dat nou chokers of chicanes zijn. Voor het verkeer uit het noorden betekent het een slinger in de weg, voor de andere kant niet. Ik neig bij deze enkele barrières naar choker, en pas bij de slalomconstructie zoals boven chicane toe.

‘echt’ is een beetje een rare uitdrukking hier: beide vormen zijn echt aanwezig, alleen zou je de markings kunnen negeren. De choker trouwens ook vanuit het zuiden als er geen ander verkeer is. Het gaat uiteindelijk om het cumulatieve effect op de verkeersnelheid, en dat schijnt er ook bij de markings te zijn.

Ik vraag me af of traffic_calming hier een goede key voor is. Ze werken toch alleen attentieverhogend maar niet snelheidsremmend?

Bijvoorbeeld onderstaande kruising [1] is rood gemaakt, puur alleen attentieverhogend. De kruising zelf is geen verkeersplateau dus geen snelheidsremming. Tuurlijk, je remt af want je ziet dat er een straat van rechts komt maar dat maakt het naar mijn mening geen snelheidsremming. De kruisingen op Jeroen zijn afbeeldingen dien door routers gewoon als een normale kruising te worden behandeld zonder snelheidsremming (de wegversmallingen niet mee gerekend).

Die blokken [3] die ze vaak bij gelijkwaardige kruisingen aanbrengen zijn toch ook geen snelheidsremmende maatregelen maar alleen attentieverhogend en om aan te geven dat er een kruising is. Ook de attentiepijlen voor wegen van rechts zoals afbeelding 2 laat zien worden toch niet gemapt?

[1] https://www.mapillary.com/app/?lat=51.154719265&lng=6.0657678263889&z=17&pKey=1252780238470744&focus=photo&x=0.4757811734653047&y=0.43605094125210236&zoom=1.2019360644736712
[2] https://www.mapillary.com/app/?lat=51.158903490314&lng=6.0242405167001&z=17&pKey=4297298503627532&focus=photo
[3] https://www.mapillary.com/app/?lat=51.188161307577&lng=5.9861803546029&z=15.673035053025414&pKey=498797858029266&focus=photo&x=0.4532438089493062&y=0.6067741362039312&zoom=0

Ik snap die lijn van redeneren, maar ze remmen wel degelijk de snelheid. Er zijn allerlei trucjes waardoor je met de weginrichting rijgedrag aan kan passen. Met een snelheidsheuvel dwing je het fysiek af, met een ‘choker’ doe je dat al niet direct (je hoeft in principe alleen snelheid in te houden als er een tegenligger is), en met een ‘chicane’ rem je een motorrijder ook niet per se af. Toch hebben ze allemaal een meetbaar effect op de gemiddelde snelheid. Deze ‘markings’ liggen aan het uiteinde van deze schaal (je kan ze natuurlijk negeren als bestuurder), maar toch werken ze snelheidsremmend, of om in de OSM-term te blijven verkeerskalmerend (of zo ziet de wegbeheerder dat in ieder geval).

Het zijn psychologische trucjes, maar dat verandert niets aan het gewenste effect.

Natuurlijk kan een router ook besluiten dat de verschillende traffic_calmings verschillende ‘zwaartes’ hebben, of er voor kiezen om alleen de fysiek beperkende ‘remmers’ te gebruiken. Dat iets in traffic_calming=* staat zegt niets over hoe data consumers er mee om kunnen gaan. De meest gebruikte tagwaarden zijn ook ingedeeld in categorieën (verticale afwijking, horizontale afwijking, etc.), waarmee onderscheid gemaakt zou kunnen worden.

1: Daar is een andere toepasbare tagwaarde voor: traffic_calming=painted_island, hoewel het hier geen verf is.
2: Ja, dat is er een.
3: Valt voor mij niet onder deze categorie. Meer gewoon belijning.

[edit] Nummers verkeerd om.

Maar zo kun je iedere weg van rechts als een snelheidsremming mappen want het is niet verstandig daar zonder te remmen op flinke snelheid langs te rijden.

  1. Die witte cirkels vallen naar mijn mening gewoon onder de zelfde categorie. Gewoon belijnen om het kruispunt te benadrukken zodat het kruispunt opvalt. Net als iedere weg van rechts moet je snelheid terugnemen, of er nu een witte cirkel ligt of niet.
  2. Inderdaad het zelfde principe, de weggebruiker attenderen op de weg van rechts.
  3. Die blokken zijn geen middeneilanden. Gewoon om te benadrukken dat het een gelijkwaardig kruispunt is. De weggebruiker dient hier op te reageren qua snelheid.

Ik heb ze verkeerd om in mijn antwoord, 1 is 3 en 3 is 1 (aangepast).

Je mapt ze alleen zo als er ter plekke afwijkende markeringen zijn zoals deze cirkels.

Als de cirkel dient als waarschuwing voor de aanwezigheid van een kruispunt dan hoeft het niet op de kaart te staan, iedere navigator ziet dat immers aankomen. Waarschuwingsborden voor snelheidsverlagingen over zoveel meter en dergelijke worden ook niet opgenomen. In mijn woonplaats zijn zulke cirkels wel licht verhoogd en zouden daarom eventueel als verkeersremmers kunnen worden gezien, ik weet alleen niet of dat ook door een automobilist zo wordt ervaren.

Toch blijft mijn standpunt onveranderd. 1 is echt geen painted_island. Die witte vlakken van klinkers die komen een beetje in de buurt van een painted_island (als ze geverft zouden zijn) maar niet dat hele vlak. Bij 3, ik zie die witte cirkels net zozeer als gewone belijning als die witte blokken hier. Zoals goedegazelle zegt, ze zijn er om aan te geven dat er een kruising is. Is misschien gedeeltelijk voor de mooi (zeker die gekleurde cirkels uit jou voorbeeld) maar vooral gewoon attentieverhogend, maar niet perse snelheidsverlagend om ze als traffic_calming te mappen.

Mag ik deze discussie even afremmen ?
We mappen in OSM toch slechts bestaande zaken onder de vlag “Map What Is”, muv grenzen toch ?
Dit lijkt een discussie over een fictief, psychologische image met een mogelijk effect op de weggebruiker, persoonlijk heb ik ze als schildering nooit opgenomen. Het is bump noch table.

Als het midden van de stip verhoogd is, dan is het een zogenaamde ‘punaise’. Dit is een verkeersremmende maatregel op kruisingen, die vooral veel voorkomt op wegen uit de jaren '90. In dat geval kun je traffic_calming=hump/bump, omdat er ook daadwerkelijk een verhoging is.

Als het alleen verf is, dan is er geen hump/bump. Ik ben het eens met degenen die vinden dat het dan geen traffic_calming is, omdat het verkeer niet wordt geremd, maar alleen de locatie van de kruising duidelijk wordt gemaakt.

Ik zie ze soms als mini-rotonde getagd. Dat is altijd incorrect, omdat je er gewoon overheen mag rijden. Mini-rotondes komen in Nederland nauwelijks nog voor. Deze bestaan uit een stip met pijlen eromheen die de rijrichting aangeven.

Ik heb bovenin blijkbaar de verkeerde uitdrukking gebruikt. Dit soort markeringen zijn niet fysiek snelheidsremmend, maar werken wel degelijk verkeerskalmerend. Dat valt onder de traffic_calming=* definitie op de wiki en het gelinkte Wikipedialemma. De techniek hierachter is niet fysiek ongemak, maar het verhogen van de cognitieve ‘load’.

Deze stippen zijn net zo fysiek aanwezig als zebrapaden (die we ook mappen).

Een goede reden om ze een tag mee te geven die beter past. Dat voorkomt ook dat mappers ze als minirotonde markeren.

Als het verkeer niet afremt en gewoon met de oorspronkelijke snelheid doorrijdt, hoe is het kruispunt dan veiliger geworden?
Verhogen van de cognitieve load leidt de aandacht af van het overige verkeer en kan m.i. juist op deze locatie niet de bedoeling zijn.

Verder spreekt de wiki van: “Some, like proper urban planning are subjective and not mapped at all in OpenStreetMap.” M.i. vallen deze maatregelen hieronder.

Beste Jeroen,

Touche.
De basis regels worden hiermee IMHO als je er over nadenkt toch geweld aan gedaan en zij doen het ook is nooit een steekhoudend argument geweest. Dat kreeg ik altijd te horen als mijn cijfers objectief te laag waren maar ik voldoende andere en lagere resultaten kon noemen, van andere leerlingen natuurlijk.
Maar hoe ga je dan om met verdraagzaamheids oversteekplaatsen, de voormalige zebra’s, om taggen naar regenbogen ?
Of simpel colour=zwart;wit (default) of rainbow omdat het ook anders kan ?
Ik val in herhalingen, gaan we OSM nu richten op een bron als WP en of wat daar ooit in geponeerd is geworden ?
Voor die mogelijk optredende mappersfouten, rest dan toch onze eigen OSM Wiki ?

Dan is het verkeer niet veiliger geworden, maar het effect is er (volgens wegbeheerders en literatuur) wel. Door de cognitieve ‘load’ te verhogen gaan bestuurders langzamer rijden; dat is een gemeten effect. Als je daar meer over wil lezen dan kun je daar meer informatie over vinden in de vakliteratuur onder psychological traffic calming of “traffic calming” “cognitive load” (voorbeeld, voorbeeld). Ik weet niet of er ook handreikingen zijn voor Nederlandse wegbeheerders over deze categorie verkeerskalmerende maatregelen, of dat elke gemeente het zelf uitzoekt.

Natuurlijk zullen de meningen verschillen over de effectiviteit van psychologisch verkeerskalmerende maatregelen (de tagwaarde velt daar geen oordeel over), maar ze bestaan.

Het zijn nog steeds zebrapaden toch? Maar als iemand het interessant vindt om colour daarvoor in te zetten valt daar weinig tegenin te brengen.

Nee, het zijn geen zebrapaden meer.
Het zebrapad is omschreven in de wegenverkeerswetgeving en bestaat uit witte strepen.
Iets op de weg schilderen in andere kleuren is dus geen zebra-pad.
En daarmee verliezen de voetgangers dus ook hun voorrangs-rechten !

De gemiddelde automobilist realiseert zich dat gelukkig niet, anders waren de aanrijdingen wel toegenomen. :slight_smile:

Maar map je verkeersborden om een gevaarlijke kruising aan te geven dan ook als traffic_calming. De artikelen gaan vooral over trucjes om de weg smaller te laten lijken (denk ook bijvoorbeeld aan geparkeerde auto’s langs de weg) en om rechte wegen visueel minder recht te maken.
Net als een verkeersbord om een gevaarlijke kruising aan te geven, die grote pijlen naar rechts, rode kruisvlakken etc, zijn die witte cirkels hier ook om gewoon de kruising te benadrukken. Dat is iets anders dan een snelheidsremmende maatregel zoals een wegversmalling of een chicane.

Is een tag als road_marking=circle op het kruispunt niet beter?

Een De voetgangersoversteekplaats (zebra), zoals bedoeld in art. 49.2 van het RVV 1990 is dat pas als tevens het bord L2 geplaatst wordt. Zonder dat bord is het formeel geen VOP. Los van alle fantasiekleuren.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oversteekplaats