Verkeersborden

Wie heeft er een aanvraag gedaan om deze informatie te verkrijgen.

http://www.verkeersbordendatabank.be/

Ik heb contact gehad en het ligt een beetje moeilijk, woon zelf niet in Belgie.

Als opmerking kreeg ik dat:

Gaat de Belgische community hier achteraan om het ook beschikbaar te krijgen voor OSM, wms dienst, layer in JOSM.

Het Belgische forum is nogal doods. Heb je post op de Belgische mailing list gegooid. Ik laat je nog wel weten of er reactie komt.

Eerste reactie

Pieter Colpaert schreef

Een mail sturen en beroep doen op decreet hergebruik van overheidsinformatie en openbaarheid van bestuur en je zou een datadump moeten opgestuurd krijgen. Indien niet kan je naar de beroepscommissie, waar ik je graag bij help.

Mvg,

Pieter

p.s. Pieter is lid van Open Knowledge Foundation Belgium http://okfn.be

Ik woon te ver weg de grens om persoonlijk even langs te gaan.
dit kreeg ik als bericht van. verkeersboden mow.vlaanderen.be ik stelde de vraag als privaat persoon.

De toegang tot de verkeersbordendatabank is persoonlijk en daarom gekoppeld aan identificatiegegevens. Voor inwoners van België gebeurt aanmelden met de elektronische identiteitskaart of federaal token. Op zich is er geen bezwaar tegen om u toegang te geven tot de toepassing. Praktisch gezien ligt dit echter moeilijker, aangezien u niet beschikt over een eID of token.

Via deze link http://sma-help.fedict.belgium.be/nl/faq/ik-heb-geen-belgische-identiteitskaart-een-sis-kaart-kan-ik-mij-registreren leest u hoe ook niet-Belgen toegang kunnen krijgen tot beveiligde diensten. De procedure lijkt me echter nogal omslachtig in relatie tot waarvoor u de toegang zou gebruiken.

Ik kan u verder wel vertellen dat de Vlaamse overheid geregeld contact heeft met kaartenmakers en dat het onze bedoeling is om de data waarover wij beschikken ook ter beschikking te stellen van deze bedrijven, zodat ze ze kunnen aanwenden tot verbetering van hun kaarten. Op deze manier hopen we de problemen die u aanhaalt te kunnen verhelpen.

@escade
vandaar nu de vraag wie heeft contact als osm kaartenbouwer met de organisatie

je zou dus even bij je gemeente langs kunnen gaan voor een id.

maar je hebt ook een card reader nodig

Ik heb het op de Belgische mailing list geplaatst.

cardlezer & id is geen probleem, ik vul mijn belastingen daar ook mee in.

Nog geen reactie op de mailing list of van Pieter Colpaert (Van OKFN = Open Knowledge Foundation Belgium)

Wel nog even een mailtje van 19/12/2013 opgevist

http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersbordendatabank/webtoepassing.php

WEBTOEPASSING

klik hier om naar de verkeersbordendatabank te gaan

Toegang voor steden en gemeenten

De stads- of gemeentesecretaris krijgt de rechten om toegang te verlenen aan ambtenaren of derden die in opdracht van de stad of gemeente werken. Dit gebeurt via een identity management systeem. De secretaris beslist ook of iemand enkel mag kijken en bevragen of ook bijwerken. Eens de secretaris toegang heeft verleend aan een gebruiker, kan deze met de elektronische identiteitskaart of het federaal (burger)token aanmelden.


Toegang voor anderen

In het kader van hergebruik van overheidsinformatie kunnen andere partijen een aanvraag indienen om, onder een aantal voorwaarden, toegang te krijgen tot de data.


Kijken en bevragen

U bekijkt online de verkeersborden waar ook in Vlaanderen in kaartvorm. U zoomt in of uit, verschuift de kaart op het scherm ... 

De borden zijn in lagen opgedeeld: u kunt alle signalisatie tegelijk bekijken, maar bijvoorbeeld ook alleen de snelheidsborden. 

Wie een bord aanklikt, krijgt een venster met de basiskenmerken van het bord: positie van het bord op basis van de x,y -coördinaten, richting, inplanting, straatzijde, straatnaam, gemeente, datum opname, type bord, foto en afmetingen van het bord. 

U zoekt vlot opstellingen op en bevraagt de databank gemakkelijk met de filter. 

U exporteert gegevens uit de Verkeersbordendatabank in XML-formaat. We kozen voor dit dataformaat omdat dit generiek en platformonafhankelijk is. De data zijn dus zo ruim mogelijk te gebruiken en door zoveel mogelijk toepassingen te importeren. U kunt bij uw softwareleverancier meer informatie vragen over de import van de verkeersbordendata in uw toepassing. Onder 'downloads' (link) vindt u de specificaties van het gebruikte XML-formaat.


Bijwerken

U kunt van de gemeentesecretaris naast de rechten om te kijken en bevragen ook rechten krijgen om de databank voor het gebied dat u beheert, bij te werken. Zo kunt u wijzigingen in de realiteit ook in de Verkeersbordendatabank invoeren, zodat deze ten allen tijde actueel blijft. De waarde van een inventaris is immers afhankelijk van de juistheid ervan. 

U kunt geplande signalisatie uittekenen. Zo krijgt u een beter beeld van de nieuwe borden, in combinatie met de borden die al langs de weg staan. Deze plannen kunt u in een apart deel van de toepassing maken. U kunt zo ook uw collega's of eventueel de gemeenteraad op een duidelijke manier tonen wat op stapel staat. Eens de signalisatie echt geplaatst is op het terrein, kunt u deze geplande situatie verplaatsen naar de inventaris.

niet echt een open licentie zoals we die nu verwachten

Een artikel in een Belgische krant over die databank.

Zag dat er werkende wms waren, is die er ook voor JOSM en mogen we die gebruiken.

Hoe actueel is de layer?