Verkeersbesluiten per 1 september online via Staatscourant.nl

“Wegbeheerders moeten vanaf 1 september 2012 hun verkeersbesluiten via Staatscourant.nl publiceren. Eenduidige en elektronische publicatie van de ca. 15.000 verkeersbesluiten die jaarlijks worden genomen, maakt het veel eenvoudiger om routeplanners en autonavigatiesystemen actueel te houden.”

Zie http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVVHome/KpVVHome-Actueel/KpVVNieuws/Publicatie-verkeersbesluiten-dit-jaar-nog-via-Staatscourantnl.html

Dit is heel handig, want een verkeersbesluit “is een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen.” Alle nieuwe of veranderende verkeersborden worden dus openbaar kenbaar.
15.000 per jaar … dat is een slordige 40 per dag. Best wel een hoop.

Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeersbesluit voor meer info.

Maar goed nu we het weten is de wijziging nog niet doorgevoerd in OSM.
Regel 1 van de OSM community: Alles moet via eigen waarneming verkregen zijn en via foto, film of GPS-track zijn vastgelegd.

Regel 1 is niet heilig.

Kijk bijvoorbeeld maar naar onze gemeentegrenzen. Die zijn geimporteerd vanuit officiële bron, niks eigen waarneming.

In het geval van deze verkeersbesluiten zie ik wel wat in een kaart met ‘pins’ erop, een soort keepright zo je wilt, waarmee je kunt zien waar er wat speelt. Lokale mappers kunnen hier dan mee aan de slag, in het geval bijvoorbeeld de ligging van de weg verandert.

Echter, een besluit dat bijvoorbeeld een weg afsluit, of de rijrichting omdraait, vind ik zelf duidelijk genoeg om daarmee een wijziging in OSM door te voeren voor die weg.

Ik vrees dat een verkeersbesluit niet zo duidelijk is als het klinkt. Als ik zo 's wat rond-google, zie ik dat verkeersbesluiten normaliter voor inspraak en bezwaar ter inzage worden gelegd.
Je weet dus niet 100% zeker of het besluit doorgaat, ook kan het besluit nog veranderen.

Ook kunnen in de uitvoeringsfase misschien nog details veranderen.
Daarnaast is vaak niet duidelijk wanneer het besluit in werking treedt, of wanneer de uitvoering klaar is.

Ook zie ik besluiten die niet zo duidelijk zijn verwoord dat ik op basis daarvan zou kunnen intekenen. Zie bijv. http://www.amsterdam.nl/publish/pages/423038/20120113_verkeersbesluit_omlegging_fietspad_beethoven_met_bijlagen.pdf .

Dus inderdaad zou een soort kaart met attentie-punten handig zijn, maar ik denk dat in veel gevallen veldwerk nodig blijft.