Verkeerd gebruik van de "designation" key.

De tagging met de designation key wordt in de wiki als volgt beschreven:

En hierbij worden de volgende voorbeelden genoemd (met de juiste tagging erbij):

Met name het gebruik op een node wordt afgeraden. Veel gebruikers gebruiken deze designation key om de naam of het gebruik van iets aan te geven, mogelijk denkend aan destination.
Ik heb via deze overpass alle keren dat deze verkeerde tagging in Nederland voorkomt opgezocht en verwerkt in een wiki-tabel waarin een link naar de foute tagging, de waarde (value) van de designation-sleutel en de gebruiker die de tagging heeft toegepast.
Omdat designation=* in combinatie met highway=* juist wel zinvol is (of kan zijn), heb ik met overpass gezocht naar alle keren dat de key designation voorkomt zonder dat de key highway erbij staat.

Je kunt in bovengenoemde tabel je naam opzoeken (sorteren op naam is mogelijk) en daarna via de link naar de bewuste plek op OSM toegaan.
Maar ook het bekijken van de kolom met de waarden voor deze designation key is leerzaam.

Uiteraard zouden we dit probleem ook op kunnen lossen via een mechanical edit, maar dan moeten we eerst weer een hele overlegronde door, en nu kan iedereen zelf in ieder geval zijn eigen vergissingen oplossen.
Ben je van mening dat jouw tagging wel terecht is, laat dat dan even (hier) weten of voeg commentaar toe, onderaan aan de wiki.

En om even te laten zien hoe vaak deze key wordt gebruikt op de eerste 20 posities in OSM:

Posities 10, 18 en 20 zijn van toepassing op het Nederlandse wegennet.
Je ziet dan bv, dat bij highway=cycleway door de toevoeging van designation de wettelijke status van dat pad wordt toegevoegd, precies zoals de wiki ook aangeeft.

Is dit een belangrijk issue?

Als ik Osmose, Keep right!, OSM Inspector, Bicycle tags on OSM, Knooppunt netwerk analyse, OpenStreetMap, JOSM én mijn eigen ervaringen als gebruiker bij elkaar optel kom ik op ongeveer 1.435.877,65 fouten die wél belangrijk zijn.

Prioriteit?

Is dit “verkeerd gebruik” van de designation key schadelijk?
Ja, als je de “name” zoekt, maar de “name”-key is leeg en de “name” staat ten onrechte in de “designation”-key.

Als “name”, “description”, “sport” wel correct zijn ingevoerd, maar bovendien “designation” dan verdient dat niet de schoonheidsprijs. Maar er zijn ergere fouten…
“Duplicate ways” en “duplicate nodes”, bijvoorbeeld, zijn vele malen ernstiger dan “duplicate keys”.

De key “designation=volstrekt onbelangrijk” op een node is weliswaar volstrekt onbelangrijk en behoorlijk onjuist, maar ook betrekkelijk onschadelijk. Als ik deze key verwacht op een way, dan zoek ik deze key niet op een node.
Dus: het baat niet, maar het schaadt ook niet.

Het verwijderen, corrigeren van “onjuiste keys” heeft wél een prijskaartje. Reden waarom je je altijd moet afvragen of je dit soort onbelangrijke fouten wel of niet moet corrigeren.
Iedere nieuwe key, iedere gewijzigde key én iedere verwijderde key is een belasting voor de database. De gedachte dat we de database opschonen door onjuiste keys te verwijderen is onjuist. Immers de historie van de key blijft volledig bewaard en er wordt een nieuwe Changeset toegevoegd.
Een werkinstructie: vervang/verwijder/corrigeer deprecated of minder juiste keys op het moment dat je dit object toch al wijzigt (om een andere reden). Maar ga niet gericht deze keys corrigeren. Dat is een onwenselijke belasting van de database.

Ook hier prioriteit.
De key “landuse=farm”, bijvoorbeeld, is “deprecated” en zou vervangen moeten worden door “farmyard” of “farmland”. Deze fouten zijn zichtbaar op de kaart en dus min of meer belangrijk. In het huidige tempo verwacht ik dat “landuse=farm” in 2030 niet meer voorkomt.

De stelling dat “met name het gebruik op een node wordt afgeraden” zie ik niet onderbouwd op de wiki.
Ja, ik zie voor “Used on these elements”: “way”, niet op “node” en niet op “area”.
En vervolgens zie ik voorbeelden, waaronder: “designation=national_park”. Lijkt me een area! En dus ook “verkeerd gebruik”?!

Ik lees ook: This tag is “most often” used to classify the legal designation of a highway= object.*
Hier geldt dat “uitsluitend” niet de juiste vertaling is van “most often”.
Weliswaar gebruik ik deze key nooit, maar ik kan me voorstellen dat in een appartementengebouw wordt aangegeven, bijvoorbeeld: “designation=horeca”.
De “horecabestemming” is opgenomen in de “akte van splitsing”, is daarmee “juridisch” en dus “designation”.
En dat past prima op de BAG-node. Voor mij totaal onbelangrijk, maar voor de liefhebber geeft dit aan: je mag in deze bedrijfsruimte met bestemming “horeca” geen “winkel” vestigen. Dus: “designation” op een node. Heel erg fout? Heel belangrijk?

Trouwens, ook volgens de wiki, de key designation “was formally proposed and rejected back in March 2011”.
Dus verkeerd gebruik corrigeren is net zo fout. De hele key zou gewoon weg moeten! Maar ja, als een foute key zoveel gebruikt wordt: “In January 2012, usage had grown to nearly 75000 objects”. Wat doe je dan?

En… de key “designation” wordt wél gebruikt, of zo je wilt misbruikt.
Ook op nodes, bijvoorbeeld door OpenFietsMap (die onjuiste mapping alsnog zo goed mogelijk probeert te renderen):
tourism=camp_site & backcountry= { name ‘${name} (backcountry)’ | ‘${designation}(backcountry)’ } [0x2b05 resolution 23]*
(tourism=camp_site & tents!=no) | (tourism=caravan_site & tents=yes) { name ‘${name}’ | ‘${designation}’ } [0x2b05 resolution 23]
Dus door gebruik van deze key op nodes als “verkeerd gebruik” te kwalificeren, wordt misschien óók een kind met het badwater weggegooid.

Op de wiki pagina staat nu een lijst met “Verkeerd gebruik van de designation key” met daarbij de namen van de “overtreders”.
Geen “schandpaal”, maar toch: ik zie mijn naam liever op een andere lijst.
En ja, mijn naam komt ook zes keer voor.
Maar, zoals Osmose zegt: “This page shows issues on elements that were last modified by ‘AnkEric’. This doesn’t means that this user is responsible for all these issues”.
Alle zes “fouten”, “vergissingen” zijn niet door mij gemaakt. In één geval moest ik twee Changeset reverten om te zien wie het wél heeft gedaan, in één geval was één Changeset revert voldoende, in de andere gevallen is het meteen duidelijk zichtbaar in de historie.

Het corrigeren van fouten van anderen, met name in twee van de bovenstaande gevallen (één user), daar begin ik niet (meer) aan.
Frustrerend en zinloos.

Komt bij dat fouten van anderen - bijna - altijd het “topje van de ijsberg” zijn. Dus “eventjes” één key corrigeren vereist een tunnelvisie en/of oogkleppen. Voor je het weet ben je weer een avond kwijt.
Voorbeeld van 1 minuut geleden:
description = “What started out as a small haberdashery shop 145 years ago, has now grown into the Netherlands’ largest premium department store. De Bijenkorf was established in 1870 and its flagship stores are located in Amsterdam, Rotterdam and The Hague”.
JOSM: Tag value contains character with code less than 0x20 - Key ‘description’ invalid.
Één oplossing: JOSM Ctrl+Q.

Uitzondering: fouten waar ik, of key-user Anke last van hebben. Fouten zichtbaar op de kaart, fouten in routering. Maar “designation” valt niet binnen dit kader.

Dus bij deze: ik ga mijn “fouten” of “vergissingen” niet corrigeren en ik ga dat ook niet op de wiki aanpassen. Ook een kwestie van prioriteit.

Helaas, maar ook dit is niet 100% juist.
Ik heb een keer eerder mijn eigen “vergissingen” gecorrigeerd, ook Overpass query gebruikt om die te vinden én de Changeset is Reverted! Door de Data Working Group persoonlijk.
Zie: http://www.openstreetmap.org/changeset/40446182
Ten onrechte, IMHO, maar aan de andere kant: de mechanical edit policy is er niet voor niets. Het op deze manier omzeilen van deze policy om toch gewoon een mechanical edit door te voeren via een omweg van individuele gebruikers… het blijft een mechanical edit.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Deprecated_features
Under no circumstances should you automatically (or semi-automatically) change “deprecated” tags to something else in the database on a large scale without conforming to the Automated Edits code of conduct. Any such edits will be reverted.

Voor de een niet, de ander wel. Ik hoor klaarblijkelijk bij “de ander”.
En dan vooral omdat ik het niet eens ben met het ontwerp (en datastructuur) van de OSM database die zoveel rommel, onzin en tegenstrijdigheden bevat en ook toestaat dat dat er allemaal ongecontroleerd in komt te staan.
En ja, waar mogelijk probeer ik dat op te lossen.
En nee, ik ben niet van plan om ook maar een milliseconde te besteden aan het oplossen van die ontwerpfout.

Dat had ik ook gelezen, en persoonlijk beschouw ik die designation=* vooral als een Engels speeltje…

Ook dat weet ik, maar ik vond het voorlopig even niet zo belangrijk om van al die gevallen in de history te duiken.
Maar ik heb wel in de wiki een verduidelijking opgenomen die uitlegt dat de naam in de lijst, niet noodzakelijkerwijs ook de “schuldige” is.

Overigens, als ik zelf een object bewerk en daar (door andere aangebrachte tagging aantref die - in mijn ogen - niet helemaal juist is) dan verander ik dat wel, soms in overleg met de oorspronkelijke mapper, soms (zeker als het een overduidelijke typefout is) zonder overleg.