Verhard/onverhard in waymarkedtrails

Is hier misschien iemand die in staat is om een %surface of %verhard/onverhard in waymarkedtrails te maken? Het gaat om dit issue dat al vele jaren openstaat.
Verhard/onverhard tonen op een routekaart is niet ongebruikelijk. Zowel voor fietsen als voor wandelen is het prettig om te weten, want het bepaalt je materiaal toegespitst op je route, of andersom, welke route ga je nemen met het beschikbare materiaal.
Knooppuntnet doet het voor de knooppuntverbindingen: op de surfacekaart zijn onverharde routedelen oranje en verharde groen (en onbekend is blauw). Als je een route hebt gemaakt, krijg je in het resultaat %onverhard.
De methodiek moet dus voorhanden zijn, maar het moet in de toepassing worden ingebouwd.

Volgens mij is de eenvoudigste manier inderdaad om puur %onverhard weer te geven:


Dus bepalen op het moment dat de relatie wordt gekozen, en tonen onder de “Lengte op kaart”.
(Lengte op kaart wordt volgen mij op soortgelijke wijze bepaald door de lengtes van de wegsegmenten in de relatie bij elkaar op te tellen.)
Of, omdat het natuurlijk niet alleen voor Nederland is waar de defaults vrij duidelijk zijn en er weinig onbekend is, maar ook voor landen en gebieden waar je weinig dekkende defaults hebt, %onverhard, %verhard, %onbekend. Specifieke surfaces vind ik minder interessant.

Wie zou dit kunnen/willen oppakken? Een hoop mensen gaan je hier dankbaar voor zijn!

Nadere info (staat in het issue):

[quote] We don’t save surface information over the ways yet. So the first step would be to get additional way attributes into this way table. I don’t remember the details right now but I think that requires a custom derived class instead of RelationWayTable. It might be a good idea to be future proof here and simple keep a full copy of the tags jsonb with each way.

The only time we look at the relation members is when creating the geometry. So this is probably the best place to also compute the surface information. I was considering if we simple should create a full geojson and save that in a jsonb or text column instead of using a GEOMETRY. This would meant we could add properties to geometry segments. This would also be useful for properties like “oneway”. [/quote]

Mij zegt het weinig… ik snap dat je de informatie binnen moet halen en pre-processen voordat het getoond kan worden, maar de uitwerking daarvan, dat gaat mij boven de pet.