Verbeterdekaart.nl: doorverwijzingen nu (tijdelijk?) niet meer mogelijk

Op verbeterdekaart.nl is het mogelijk om meldingen te doen voor zaken die in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) niet kloppen. Aan de meldingen daar te zien ben ik niet de enige mapper die regelmatig een melding doet.

Uit wat heen-en-weer melden en mailen met de gemeente Leeuwarden kwam naar voren dat een feature die voorheen werkte, nu kapot (of verwijderd) is. Als melder kies je een plaats op de kaart, en kiest het systeem de bronhouder (gemeente, provincie, waterschap, ministerie). Wij kunnen als melder de bronhouder niet kiezen. Dat betekent soms dat wanneer je netjes op de exacte plaats waar een sloot ligt die in de BGT ontbreekt, je een bronhouder krijgt voor de grond daar (gemeente vaak).

Voorheen zette die bronhouder dan de melding door naar de juiste bronhouder (waterschap of zo), en kreeg je daar netjes bericht van. Volgende de gemeente Leeuwarden kan dat nu niet meer, en moeten zij de melding sluiten en een nieuwe maken met de juiste bronhouder. Van die nieuwe melding ontvang je dan geen bericht meer. De gemeente Leeuwarden heeft dit probleem gemeld bij Kadaster, die het probleem erkent.

Dit even ter informatie. Mocht je dus een melding gesloten zien worden omdat de bronhouder niet klopt, kijk dan even of de bronhouder ook een nieuwe aanmaakt. De gemeente Leeuwarden deed dit netjes, maar verzuimde dit in de toelichting van de oorspronkelijke melding aan te geven, waardoor het leek alsof ze meldingen sluiten met een ‘niet mijn probleem; dicht.’-houding (dit bleek niet het geval :slight_smile:).

4 Likes

CC: @Jaap-Willem (Mocht je hier nog bij betrokken zijn.)

Dank voor het attenderen Jeroen. Zelf ben ik sinds een half jaartje niet meer betrokken bij Verbeter de Kaart, maar ik werk nog wel bij het Kadaster. Ik heb dan ook wat acties uitgezet om dit verder te onderzoeken.
Zo op het eerste oog lijkt dit geen technisch probleem en moet het gewoon mogelijk zijn voor bronhouders om de bronhouder te wijzigen. Wel is de interface een tijd geleden gewijzigd. Mogelijk dat deze bronhouder niet precies weet hoe dit met de nieuwe interface werkt. We zullen het verder uitzoeken!
Ten slot natuurlijk fijn dat er zoveel OSM’ers meldingen plaatsen! Bij vragen en problemen is het wel het handigst om deze dan op het Geoforum te plaatsen (https://geoforum.nl/). Hier wordt regelmatig door Kadaster en PDOK collega’s naar gekeken.

2 Likes

Hartelijk dank voor je bijdrage aan actuele kaarten van Nederland.

De terugmeldbeheer applicatie van verbeterdekaart.nl biedt nog steeds de mogelijkheid om bronhouder te wijzigen. De benodigde handeling is minder intuïtief, en de betreffende bronhouder (gemeente Leeuwarden) wordt geïnformeerd over de wijze waarop een melding doorgezet kan worden naar een andere bronhouder.

Hierdoor blijft de melder op de hoogte van de verdere afhandeling van de melding.

2 Likes

Fijn, dat is behulpzaam.

Mochten andere mappers dus merken dat een bronhouder een melding sluit wanneer deze naar een andere bronhouder moet, dan weet je dat ze dan waarschijnlijk de nieuwe methode nog niet gevonden hebben. In een volgende melding kun je ze er eventueel op attenderen.

Goed dat je dit aankaart.
Algemene tip voor het geval je vermoedt dat er een reële kans is dat de ontvangende overheidspartij zich er vanaf zal maken door helemaal niet te reageren of alleen te antwoorden in de trant van
“hier zijn wij niet van, ga zelf maar ergens anders heen met je vraag”

Dan kan je je verzoek afsluiten met een verwijzing naar art 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Bijvoorbeeld :

Mocht de behandeling van dit verzoek volgens u niet onder de bevoegdheid van uw bestuursorgaan vallen, dan verzoek ik u te handelen conform het eerste lid van artikel 2:3 Awb :
“Het bestuursorgaan zendt geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld door naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.”

1 Like