Veier som mangler i OSM

Det er bare noen få kommuner igjen i OSM som ikke har fått oppdatering fra NVDB (Elveg). Oversikten ligger her: Road import (Norway)/Progress.

Jeg har generert filer for de gjenværende kommunene som bare inneholder de veiene som mangler i kommunen. Det er highway_merge.py som er brukt for å lage diff, med “-new” parameter. Metoden er ikke perfekt, men den får med seg de aller fleste veiene som ikke er i OSM.

De ferdige filene med veier som mangler ligger her: Jottacloud OSM i mappen “NVDB mangler”.

Her er også en oversikt over de kommunene det gjelder:

(Listen redigert per 12. september 2021.)

Nå er alle kommunene i Norge importert, bortsett fra de 5 største byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen), og heller ikke Voss.

Se link til diff-filene ovenfor om du har lyst til å legge inn noen av veiene som mangler i disse byene. Det går raskt å legge inn f.eks. 50 veier om gangen med To-do plugin i JOSM - litt à la StreetComplete. Det kan være lurt å slette veiene i filen mens de fremdeles er valgt, ellers er det lett å gå surr i hvilke veier som gjenstår.