Veier som mangler i OSM (2)

Som nevnt her tidligere har alle kommuner nå fått import av veier fra NVDB/Elveg, bortsett fra de 5 store byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen). Men ikke alt er komplett, og det kommer til mange nye veier hvert år. Jeg har nå generert filer for alle kommuner som inneholder de veiene som er i NVDB men som mangler i OSM. Ca 5% mangler. Det er mange stikkveier her, men også nye boligfelt, nye sykkelveier, bygdeveier etc. En del steder er det mangler som får vesentlig betydning for ruting.

Om vi får lagt inn disse veiene i OSM, så er vi ajour, og kan oppdatere videre basert på månedlig feed av nye veier fra NVDB og selvfølgelig egen kartlegging. Det tar bare fra noen minutter til 1-2 timer for de aller fleste kommuner å legge inn veiene. Se tips om gjennomføring på wiki-linken ovenfor. Håper flere har lyst til å oppdatere sin kommune eller sitt fylke. Det er bare å ta de filene man ønsker.

Kom gjerne med spørsmål, kommentarer eller forslag her.

@NKA, TomTom is delighted to support editing in 3 cities as a start in (Gloppen, Balsfjord, Suldal) Municipalities, all support details can be found here under Challenges/Missing Roads (NVDB-OSM)

Jeg har generert noen OSM-filer som viser alle veier fra NVDB i Norge som mangler i OSM - samlet i én fil + en fil per veikategori. De kan hentes opp i JOSM og gir et inntrykk av hva slags veier som mangler og hvor de er. Bruk lenken i første post i denne tråden og se etter filene på slutten av listen som heter “nvdb_missing” osv.

Hver gruppe av veier som henger sammen har fått beregnet en lengde, så man kan også søke opp større/lengre ansamlinger av veier som mangler, f.eks. nye boligfelt, og ignorere kortere stikkveier. Det er f.eks. bare ca 1000 større veier/med gatenavn lengre enn 200 meter som mangler.