Van SHP, via ...., over Josm, data invoeren.

Nu er steeds meer open data beschikbaar komt via shape files.

Zo’n shapefile bestaat uit vele tekenelementen met een omschrijving.

Is er een automatisch manier om een shape file te ontleden in meerdere shapefiles op basis van de omschrijving.
En deze in verschillende nieuwe shapefiles wordt opgeslagen.

Zodat per elementvorm per file, de elementen met osm tags kan worden ingevoerd via JOSM.

Nu ben ik wat aan het knutselen met QGIS, maar elementen selecteren en dan apart opslaan is best een hele klus. Bij de vele elementenvorm.

Of in JOSM voor elke laag een filter schrijven is best lastig met de lijst van filters die ik nu al heb

QGIS is wel nodig om van rijksdriehoek shapefile een wgs shapefile te makenvoor in JOSM
Dat kan je dan in een keer doen, maar dan het ontleden.

Iemand andere gedachten hoe?

Probleem:

Een shape file *.shp RWS DTB digitaal topografisch bestand, geopend in Josm, copy paste elementen en tags aan gehangen.

Josm afgesloten, nieuwe geopend, wederom shapefile geopend, nu komen de punten nodes niet overheen, elk punt node heeft een andere kleine verschuiving.

Aansluitend verder gaan met tekenen (copy paste) is een probleem.
Je krijgt dan geen dulplicated nodes, wat je met validation fix kunt oplossen samenvoegen

Iemand enig inzicht waarom?

Zoals iemand het uitlegt, zit het hem in de afronding van lat lon
Schijnbaar heeft een .shp file meer getallen achter de komma dan openstreetmap.
Of dit nu bij het uploaden vanuit JOSM al gebeurd, of bij openstreetmap bij het vastleggen van de data, in ieder geval schijnt het zo te zijn dat bij het ophalen van de data getallen zijn afgerond.

En dus niet meer overeenkomen met de .shp file.
Dit is zeer lastig als je met je project verder wil een aansluitend de gebieden wilt invoegen.

Zou er een programma zijn die vooraf in de .shp de getallen al afrond, zodat je deze file telkens male weer kan gebruiken.
Een afronding heeft toch altijd dezelfde methodiek.
Het kan niet zo zijn dat een getal de ene keer naar boven de andere keer naar beneden wordt afgerond met dezelfde methode.