Validatie RWN-netwerken op grens met ander netwerk (expected_rwn..)

Bedankt voor het nazoeken, ik praatte gewoon een ander na… ik denk dat die het had over wie de graskade onderhoudt, want zo’n maaibeurt+inspectie+kantonderhoud gebeurt systematisch in één slag, dus zeker niet door de verschillende particulieren daar.

Oh graag gedaan, de casus wekte om meerdere redenen mijn interesse :slight_smile:

Hoofdvaart precies op de grens van “jouw” en “mijn” waterschap (en de scheiding tussen de toenmalige noord- en zuidplas, samen van Rotterdam tot voorbij Hazerswoude, maar dat hoef ik jou waarschijnlijk niet te vertellen…)

De combinaties tussen eigendom, onderhoud, privaatrechtelijke toegang en publiekrechtelijke toegang blijven complex.
Het water is in dit geval ook particulier eigendom (iemand anders dan de kade waarover je niet kan lopen), maar het onderhoud berust inderdaad desondanks bij het waterschap (Rijnland, aangezien het een *primaire *(polder) watergang is. Zie:
http://rijnland.webgispublisher.nl/?map=Legger-watergangen

Aan de hand van mijn survey heb ik de grens tussen de wandelnetwerken Krimpenerwaard en Groene Hart in kaart gebracht.
Meerdere keren de indeling van knooppunten bij twee netwerken moet corrigeren.
Ook waren meerdere routes ten onrechte als connection aangemerkt.
Het staat nu allemaal weer correct op de kaart en V-marc vertoont geen fouten meer.

Bij knooppunt 19 en 22 van Krimpenerwaard misschien nog het verwachte aantal routes aanpassen ?

Heb de grenzen van de wandelnetwerken Rijn- en Veenstreek (die ik te ver had laten doorlopen), Hof van Delfland (die oorspronkelijk wel goed liep) en Duin, Worst en Heide gecorrigeerd zoals hier besproken: knooppunten zijn nu nog maar lid van 1 netwerk en geen onnodig vergaande connections, met een meer logische indelign tot gevolg, zie hieronder.

@Peter:
hopelijk wordt het invoeren van jullie nieuwe netwerk hiermee wat overzichtelijker/makkelijker;
was benieuwd: is er al zicht op een datum van realisatie in het veld?