Vad ingår i en Ö (island)?

I Västerås finns ett naturreservat Björnön i Mälaren, som har våtmarker runt ön. Kanten på ön är ritad efter där våtmark börjar. Dvs. våtmarken är inte inkluderad i ön eller naturreservatet. Är detta korrekt? Jag själv skulle ha inkluderat våtmarken också.

Jag funderar också på var taggen “place=island” ska placeras. I definitionen för naturreservatet?

1 Like

Jag gissar att du menar den som ligger precis söder om Västerås flygplats?

Nu är jag inte personligen bekant med ön i fråga, men tittar man på lantmäteriets karta ser det ut att vara sankmark av den besvärligare sorten, som är svårframkomlig till fots om det inte är exceptionellt torrt (eller is!). Då tycker jag att det är rimligt att den inte är inkluderad i ön.

Vad gäller naturreservatet är väl dess utsträckning importerad från öppna data från Naturvårdsverket, och man får väl anta att de har koll på var gränsen är. Antagligen finns det något dokument någonstans som definierar var gränsen ska vara, men återigen, på Lantmäteriets karta ser det ut som om våtmarkerna inte är inkluderade i reservatet.

Så någon sorts ideal skulle väl vara

  1. En “yttre” kontur för alltihopa, utan taggar, som är en inner i Mälaren-relationen.
  2. En kontur för strandlinjen, som har place=island och naturreservats-taggar, vilka de nu är. Allt detta förutsatt att naturreservatet faktiskt sammanfaller med den “hårda” strandlinjen, men det verkar det ju göra. Vill man vara purist ska man kanske ha separata OSM-objekt för place och naturreservatet, för att göra det tydligt vilka taggar som hör till vad.
  3. En/flera kontur/er för våtmarken/erna, med våtmarks-taggar, vilka de nu är.

Ok, tack för svar. Det kan ju vara så att Björnön redan är korrekt mappad. Jag får titta vidare