Uvoz podatkov RABA

coloredstone, super si spisal ta navodila!

Na http://raba.openstreetmap.si/ sem v meni Info dodal povezavo na http://resultmaps.neis-one.org/osm-changesets?comment=RABA-KGZ

Če se kdo ustraši tako dolgih navodil in je povsem neizkušen z OSM in ga zanima uvoz le za nek manjši specifičen predel pa lahko tudi tu to izpostavi in bo (sem prepričan) stvar izpeljal kdo od že izkušenih “veleuvoznikov”.

Uroš Jamnik se je v magistrskem delu lotil primerjave pokrivnosti tal:

  • OpenStreetMap zemljevidov v okolici Maribora (tu so vrisani pretežno le gozdovi, ročno)
  • podatki klasifikacije (QGIS z vtičnikom »Semi-automatic classification plugin«) na podlagi satelitskih posnetkov (barvni spekter satelita Sentinel 2),
  • kontrola s podatki dejanke rabe (RABA) Ministrstva za Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot najnatančnejši vir o rabi tal na območju Slovenije :slight_smile:

Po nekaj težavah in izostankih podatkov na strani MKGP ( https://rkg.gov.si/vstop/ ) se zdaj podatki za uvoz na https://raba.openstreetmap.si/ spet redno osvežujejo, zdaj samodejno vsak 1. dan v mesecu s podatki ki jih je MKGP objavil zadnji dan predhodnega meseca :smiley:

Ker so zadnje čase bili ob uvozu v rabi vse sorte komentarji in je JOSM bug 11310 bil popravljen v verziji r16324 sem dopolnil stran za uvoz, da nastavi komentar in source:

Po želji seveda lahko spremenimo, cilj pa je, da imamo možnost te changeseete zbrati na nek enostaven način, npr na
https://resultmaps.neis-one.org/osm-changesets?comment=RABA-KGZ
ne da bi s teem po neepotrebnem obremenjevali uvaževalce :slight_smile:

Kot ste morda že ugotovili se je samodejno mesečno posodabljanje ustavilo s koncem aprila:

Na viru (https://rkg.gov.si/vstop/ )

so podatke premaknili v mapo /arhiv/:

kjer se vidi, da so od maja naprej uporabili zip arhiv (namesto rar).

Popravil sem skripto in trenutno se procesirajo podatki za avgust:

Predvidoma bi se morali danes tu pojaviti tudi podatki za september, ki se bodo jutri zjutraj obdelali in pripravili za uvoz na https://raba.openstreetmap.si/

Jup, izgleda da ta flow zdaj spet deluje in se podatki spet samodejno posodabljajo:

Če opazite, da se kdaj spet zatakne prosim sporočite.