User prtaxidonetsk making strange road edits with no comments

Привіт ОСМ Україна,

Це знову Андрій з Apple. Нещодавно моя команда помітила, що користувач prtaxidonetsk додає безліч неповних або скорочених назв вулиць та адрес (наприклад, https://www.openstreetmap.org/changeset/73828783 а https://www.openstreetmap.org/changeset/74088546 , а також деякі дороги, позначені третинними, які, ймовірно, повинні бути житловими, наприклад, шлях 724073278, шлях 724073282, шлях 724073284, спосіб 724254102 тут https://www.openstreetmap.org/changeset/74424020#map=17/48.29685/38.07778&layers=C.

Зауваження щодо набору змін не зрозумілі, і я не можу сказати, що таке походження даних. Один з моєї команди прокоментував їх набір змін, але не отримав відповіді. Я хотів подивитися, чи хтось знає цього користувача. Я знову спробував коментувати, і якщо це здається підозрілим, я можу повідомити про них Data Working Group, принаймні, щоб змусити їх почати реагувати та робити кращі коментарі до змін.

Андрій


Hello OSM Ukraine,

This is Andrew again from Apple. Recently my team noticed user prtaxidonetsk adding a lot of incomplete or abbreviated street names and addresses (such as https://www.openstreetmap.org/changeset/73828783 and https://www.openstreetmap.org/changeset/74088546)) and also some roads tagged as tertiary that should probably be residential, such as way 724073278, way 724073282, way 724073284, way 724254102 here https://www.openstreetmap.org/changeset/74424020#map=17/48.29685/38.07778&layers=C.

Their changeset comments aren’t clear and I can’t tell what the source of the data is. One of my team commented on their changeset but didn’t get a response. I wanted to see if anyone knew this user. I have tried commenting again, and if it looks suspicious I can report them to the Data Working Group, at least to get them to start responding and making better changeset comments.

Thanks,

Andrew

Це не контрольована територія України. Через те там квінт-есенція росіян. Нічого не доведеш, а він й далі все буде робити як хоче, бо він росіянин як істинна останньої інстанції.