Tutkimus OSM aktiiveja osallistumiseen motivoivista tekijöistä

Hei.

Opiskelen interaktiivista mediaa Tampereen yliopistolla ja työstän tällä hetkellä kandidaatin tutkielmaani, joka käsittelee verkon vertaistuotantoprojekteja ja tuotantoihin osallistuvien henkilöiden motivaatiotekijöitä. Lähestyn aihetta tapaustutkimuksen keinoin ja mielenkiinnon kohteenani on OSM-projekti, ja sen suomalaiset aktiivit.

Etsin halukkaita jakamaan omia kokemuksiaan OSM-projektiin osallistumisesta pienimuotoisen teemahaastattelun merkeissä. Haastattelujen avulla pyrin kokoamaan kuvaa motivaatiotekijöistä, jotka liittyvät haluun osallistua OSM:n kaltaisiin yhteistuotantoihin. Haastattelujen järjestämisen suhteen Tampereen seudun paikallisten kartoittajien kokemuksia olisi mieluisa kuulla, mutta asuinpaikka ei ole mitenkään rajoittava tekijä haastattelun toteuttamiselle.

Jos olet halukas jakamaan ajatuksiasi aiheen tiimoilta, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse.

Terveisin Aleksi Ruuhilahti
aleksi.ruuhilahti@uta.fi

Lähtökohtaisesti en ilmoittaudu haastateltavaksi, Tampere on niiiiiin kaukana :wink:

Voisit kirjailla pyynnön myös Facebook-ryhmään sekä tsekata IRC-kanavan.

P

Jos tuo välimatka askarruttaa, niin sähköisesti toteutettu haastattelu on myös mahdollinen. Kasvokkain tapahtuva keskustelu olisi tietysti luonnollisin muoto haastattelulle, mutta kiinnostuneiden kanssa vaihtoehtoisena välineenä voisi toimia esimerkiksi Skype.

Vielä riittää tilaa haastateltavaksi haluaville…

T. Aleksi