Tunnel bij Dieren aangelegd door onervaren mapper

Wellicht dat iemand hier even naar kan kijken die de situatie kent. Ik heb één stukje uit de knoop gehaald, maar verder niets gedaan.
https://www.openstreetmap.org/changeset/59902340#map=16/52.0428/6.1066

en in achavi http://overpass-api.de/achavi/?changeset=59902340

en mijn changeset… http://overpass-api.de/achavi/?changeset=59902766 voor het geval dat…

eggie

Wat hij gedaan heeft, is wel erg grofstoffelijk en klopt niet met de werkelijkheid.
Zie ook: https://www.traversedieren.nl/TD-Nieuwsoverzicht/Rijroutes-voorjaar-en-zomer-2018.html

Na zijn changeset:

 • is de fietsoversteek vanaf de Harderwijkerstraat naar het stationsplat weg, terwijl de site duidelijk aangeeft dat die nog gehandhaafd biijft. Logo want anders kunnen de fietsers/voetgangers alleen nog via de Molenweg.
 • zijn alle busroutes stuk
 • is er geen verbinding meer met de Doesburgsedijk, op de site wordt duidelijk aangegeven dat die nog even een belangrijke rol speelt.
 • is de tijdelijke weg voor het station langs weg gehaald, terwijl er een weg voor het station blijft liggen voor lokaal verkeer en bussen.
  Van de weg, die er nu ligt, kun je prima een nieuwe lokale weg maken. Geen enkele noodzaak om die weg te halen en later opnieuw in te tekenen
  Ik heb de hele changeset terug gedraaid. Dit is gewoon teveel ondoordacht hak- en breekwerk.
  Voor zoiets moet je eerst denken en dan pas doen.
  Eerst buiten grondig analyseren wat er is en dan een plan maken en dat uitvoeren

Wat er moet gebeuren:

 • De weg door de tunnelbak intekenen, staat al deels op de luchtfoto
 • De Harderwijkerweg deels op construction zetten (overweg afgesloten, geen verbinding Harderwiijkerweg met de N348
 • Aansluiting Doesburgsedijk buiten bekijken en op een goede manier intekenen, site geeft aan dat er vanaf de Doesburgsedijk niet meer rechtsaf gereden kan worden
 • Buiten bekijken hoe de bussen nu lopen en de routes aanpassen of laten aanpassen

Als alles klaar is, gaat de Harderwijkerweg over de tunnelbak heen, maakt dan een U-bocht en sluit met een kruising aan op de N348. Dat zal wel zo ongeveer op de plek van de tijdelijke rotonde zijn.
Er komt een weg voor het station langs, hoe die precies gaat aansluiten is mij niet helder
De Wilhelminaweg gaat met een brug over de tunnelbak heen en sluit aan op de Spoorstraat
De Doesburgsedijk wordt niet aangesloten op de N348 en gaat deels verdwijnen.

Dick… bedankt… ik had al zo’n vermoeden…, maar ik ken de situatie niet goed genoeg om zelf aan de slag te gaan.

Geen idee of dit ook goed is gegaan? https://overpass-api.de/achavi/?changeset=59158261
https://www.openstreetmap.org/changeset/59158261

Dat is door Leo hersteld, ook daar busroutes stuk dus

Gisteren, 24-06-2018, langs het werk gelopen. Harderwijkerweg was bijna klaar. Dus vandaag zal het wel open zijn daar. Aan de hand van de foto’s en waarnemingen heb ik de wegen zo goed mogelijk ingetekend.
En nog correctie op een vorige reactie:
De Harderwijkerweg heeft een kruising ongeveer op dezelfde plek als vroeger, vandaar aan de zuidkant van de tunnelbak westwaards en dan een kruising met de Doesburgsedijk en op die kruising sluit dan de uitvoegstrook van de N348 aan.
Aan de noordkant van de tunnelbak ligt een invoegstrook naar de N348 toe.

De weg voor het station is nu deels in gebruik als busstation, de rest wordt nu omgebouwd.
Dat busstation ligt er een maand, dus het lijkt me niet nodig dat apart in te gaan tekenen, routes omleggen en een maand later alle routes weer omleggen. Het was gisteravond al een hele klus om de bussen om te leggen.

Snelheid is nog onduidelijk, wegnamen zijn ook nog niet helder.
Ook de wegclassificatie is niet helemaal helder voor mij, ik heb de in- en uitvoegstrook primary_link gegeven, de Harderwijkerweg geheel secondary, wat hij altijd al was en de Doesburgsedijk is tertiary gebleven. Ik hoop dat dat zo goed is.

https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.04249/6.10089&layers=N

Mooi Dick… van voorgaande mapper helaas geen reactie ontvangen.

Hij heeft zeer boos op mijn changeset, waarmee ik zijn wijzigingen terug gedraaid heb, gereageerd. https://www.openstreetmap.org/changeset/59907556#map=15/52.0430/6.1024&layers=N

Ik heb nog een - naar mijn idee - opbouwend commentaar gegeven, maar verder geen reactie.

Maar feit is, dat heel veel van hij verwijderd had, nu door mij hergebruikt is.
Ik kan best begrijpen dat iemand enthousiast te werk gaat, maar hij deed wat veel beginners doen, alles wat afgesloten is, gewoon verwijderen. En dat is naar mijn idee nooit een goede basis.
Ik ben zelf van het hergebruiken. Ik zeg altijd, je kunt van de A1 een fietspad maken en van een fietspad de A1.
Ik vermoed dat veel beginners niet door hebben, dat tags uitwisselbaar zijn.