Trochę kultury :)

Za GUSem (źródło):

Ktoś pokusi się o analizę jaką mamy kompletność? Może uderzyć po dane źródłowe.

Kina 363 co daje 77% ( http://taginfo.openstreetmap.pl/tags/amenity=cinema )
Biblioteki 1 256 co daje 12% ( http://taginfo.openstreetmap.pl/tags/amenity=library )

Dla mnie to wystarczajacy powod aby probowac

Każda gmina ma opublikowane jednostki podrzędne w postaci bibliotek, przedszkoli, szkół na stronach BIP.

Rysując granice wsi, zaznaczałem również, obrysy obiektów niemieszkalnych.
Ale nie znałem ich przeznaczenia.
Czyli pozostaję dodać do nich "name"na podstawie jakichś danych zewnętrznych.

Wydaje mi się, że warto reaktywować do tego celu wiki z Polskim projektem http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Polska i stworzyć ogólną stronę zawierającą wszystkie gminy. Tam można wtedy uzupełniać kompletność szkół, teatrów i innych.