Treba nam dobar poznavalac strukture OSM baze za državne granice

Treba da izvedemo neku malo komplikovaniju obradu podataka o državnim granicama na lokalnoj kopiji OSM baze.

Ako neko dobro poznaje strukturu OSM baze vezano za granice, molim da mi se javi na imejl.