Trasy europejskie

Ostatnio natrafi?em na projekt:
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Europe/E-road_network

W skrócie: teraz ka?da droga europejska ma swoj? relacj?, a int_ref nie powinno by? d?u?ej u?ywane.