Tracen van voetpaden en brandgangen

Ik ben ooit twee jaar geleden begonnen met uit het raam te kijken. De weg langs ons huis was op de kaart een slingerweg. Op Bing was het een rechte lijn. Ik zag zelf ook een rechte lijn.
Dat is weliswaar AND import en die weg is geen Shape. Maar het zegt wel iets over Bing. En over de mogelijkheid om te realignen op basis van Bing.
Maar ook het water vanuit hetzelfde raam (dat is wel een Shape) maakte op OSM een merkwaardige kronkel. Ook hier geldt: dit soort water wordt kaarsrecht uitgezet. Bing klopt. Recht in werkelijkheid is recht op Bing. Eigen waarneming.

Ik geef ook aan:
Het kan wel eens zo zijn dat Bing in zijn totaliteit iets is verschoven (die molen in de middle-of-nowhere, zonder referentie punten).
Het voorbeeld van de molen is volgens mijn geheugen van jou… of in ieder geval een oud draadje waarin je dit standpunt ook hebt geventileerd.

Wat ik zeg:
In een woonwijk/dorp/stad zijn foto’s betrouwbaarder.
Ik beweer niet dat de hele wijk misschien niet 10 meter is verschoven.
Ik beweer wel dat als op dezelfde foto de ene straat goed staat (waarneming, track, maar ook track wijkt af), dat dan die andere straat óók goed staat op Bing. Tenzij hier nu net twee foto naast elkaar… verkeerd zijn uitgelijnd.
Als mijn track dwars door een building loopt en Bing zegt: ja dat building staat daar ook helemaal niet, dan geloof ik Bing. Twee tegen één.

Als Bing een bocht in een weg laat zien, dan is die bocht er. Oók als de Shapes (landuse=grass, 3dshapes) een rechte lijn tonen. Of de Shape omvat hier het hele gebied: gras aan beide zijden van het fietspad én het fietspad zelf. In dat geval is de Shape redelijk nutteloos en Bing uiterst nuttig én betrouwbaar. Ja, ik weet het: iemand kan deze shapes ooit ten onrechte hebben samengevoegd. Dat is dan zijn/haar fout, niet die van 3dshapes, maar het beïnvloed wel de waarde van Shapes op dit moment.

Bing toont het totaal plaatje met de relatieve positie van wegen t.o.v. shapes.
3dshapes toont uitsluitend shapes en dat is altijd maar een deel van de werkelijkheid. Hoe nauwkeurig de positie van die shapes ook is.
Bij het mappen zul je naar een compromis moeten zoeken. Zoals in het voorbeeld van de wegen die door gebouwen heen lopen. Het antwoord van Bing is vollediger dan het beperkte beeld van 3dshapes die alleen zegt: de shape staat in ieder geval goed en verder zoek je het maar uit…
Brandgangen doorsnijden ook soms een shape. Het is dus niet altijd één building, het zijn er soms meerdere…

Google Earth foto’s zijn weer niet vergelijkbaar met Bing. In Engeland heb ik tot mijn ongenoegen gemerkt dat Google Earth soms behoorlijk afwijkt van … Google Earth… afhankelijk van het zoom niveau. Dus: track ligt goed, nee track ligt niet goed…

In een korte reactie op de vraag of je kunt uitlijnen op Bing vertel ik niet het hele verhaal.
Ik zal nooit afgaan op één bron.
Voor alle bronnen gelden afwijkingen: Bing, 3dshapes, tracks. Zelfs mijn eigen foto’s (GSM al fietsend uit het handje) kunnen een vertekend beeld geven. Als verschillende bronnen het niet met elkaar eens zijn dan is daar sprake van een uidaging. Zoals Math ook doet door op die plaats een fixme op de kaart te zetten: wie heeft hier gelijk?
Het realignen van wegen is een proces dat soms jaren duurt. Iedere keer kijk ik weer opnieuw naar mijn (grote aantal) tracks in vergelijking met de kaart. In de open gebieden is er nu bijna geen afwijking meer te zien.

Realignen is trouwens lastig.
Als je een keer door Kleinplaatsjezonderlokalemappers fietst dan zie je dat er niets van klopt. Ik merkte dat jaren geleden zelfs in een grote plaats als IJsselstein. Anke liet mij de volledige kruising (soort roundabout) nog een keer rondrijden omdat ze niet kon bepalen welke afslag we moesten hebben. Bij het tweede rondje is ze afslagen gaan tellen. Thuis gekomen blijkt er een afwijking van tientallen meters te zijn. Shapes en ways. Totaal redelijk onbruikbaar.
Dan is stap één om te realignen op basis van Bing. En als je begint met de ways te verschuiven dan moeten de shapes mee. Je kunt niet die hoge betrouwbaarheid shapes midden op de weg laten staan.
En als je dan eenmaal begint te schuiven, waar hou je dan op? Want op een gegeven moment is er geen ruimte meer voor deze weg.

Dat is dan meteen mijn grootste bezwaar tegen jouw stelling.
Als ik de 3dshapes altijd als betrouwbaarder dan Bing zou hebben beschouwd, dan zou de kaart nu nog steeds niet goed bruikbaar zijn. Mijn vertrouwen in Bing is ook pragmatisch. En aangezien ik 80% van mijn eigen correcties nog wel een keer rijd, is dat vertrouwen herhaaldelijk gecontroleerd en nog nooit (…?) beschaamd.
Realigment op basis van Bing levert een betere kaart op. En dat zeg ik niet als mapper maar als gebruiker.
Geen realigment op basis van Bing (omdat de absolute positie van 3dshapes beter is), is in mijn ogen een gemiste kans.

Omdat in grote delen van het land de 3dShapes gebouwen data niet van dezelfde hoge kwaliteit is als in Groningen.

De rest van de discussie die indertijd is gevoerd ga ik hier niet herhalen. Dat kun je opzoeken.

De hele discussie opnieuw voeren heeft geen zin, zoals Cartinus al aanhaalt.
Ik ben ook niet tegen het gebruik van Bing om te zien of de weg recht of krom is.
Mijn punt is en blijft de verbazing over het feit dat mensen Bing een grotere nauwkeurigheid toekennen dan andere bronnen.

Ik verbaas mij ook over het feit dat “mensen” andere bronnen een grotere nauwkeurigheid toekennen dan Bing.

Misschien zou je eens kunnen kijken naar Bing en shapes. Naar buildings bijvoorbeeld. En let dan eens op de rooilijn.
In de praktijk wordt vaak tot op de rooilijn gebouwd. Vandaar dat huizen in Nederlandse nieuwbouwwijken vaak in een strakke lijn staan.
Op Bing staan die huizen dan ook in een strakke lijn. Op “andere bronnen” lijken ze een beetje willekeurig te zijn neergezet.

Rechthoekige buildings zijn soms 90 graden gedraaid.
De vorm ziet er vaak anders uit dan in werkelijkheid.
De grootte klopt niet.
Gelijke rijtjeshuizen verschillen onderling.
Gescheiden woonblokken zijn als één gebouw weergegeven.
Terrasjes zijn ten onrechte als onderdeel van een building beschouwd.
Nieuwe huizen staan al op Bing, maar niet op 3dshapes.
Huizen die gesloopt zijn, zijn al verdwenen op Bing, maar staan nog steeds op 3dshapes.

Is allemaal niet erg (de nauwkeurigheid is in mijn ogen juist onvoorstelbaar groot), maar is minimaal net zo onnauwkeurig als Bing, alleen dan anders.
Op Bing is de relatieve positie (van buildings onderling en van buildings t.o.v. wegen) en de vorm nauwkeuriger (foto’s liegen niet, al moet je wel letten op de perspectief vertekening).
Op 3dshapes is de absolute positie nauwkeuriger.

Welke van de twee dan “nauwkeuriger” is, wordt vooral bepaald door je eigen doelstelling.

Ik deed de suggestie om bij het toevoegen van de brandgangen dan ook meteen re re-alignen. Met re-alignen bedoel ik dan én wegen én gebouwen. Wegen kun je helemaal niet re-alignen op basis van shapes. Dus is mijn antwoord op de vraag van Math welke bron je dan moet gebruiken: Bing!
Maar ik heb hiermee niets negatiefs willen zeggen over 3dshapes.

AncEric geeft een aardig beeld. Voor losse en ongemapte gebouwen neem ik vaak kruispeilingen en een meetlintje mee alleen al om de nauwkeurigheid (controle) van de points te vergroten, een pand van 8 x 8 wordt dan niet 4 x 4 of 16 x 16. Andersom kijk ik uit naar de BAG import of de conversie, dan is de controle op gebouwen overbodig.

Maar die hebben dezelfde bron. BAG is completer met ieder mini-schuurtje en recente gebouwen maar de positie is gelijk.
Mijn woning klopt qua vorm ogenschijnlijk zowel op 3dshapes als BAG niet, het is dan ook een exacte kopie. Ze geven namelijk geheel volgens de regels de balkons en uitbouwen niet weer. Wel is het grondplan correct. Hoe kun je nu op een luchtfoto herkennen of iets wat uitsteekt wel of niet bij het grondplan hoort?
BAG en 3d laten garages bij ons zien die je op BING niet ziet. Maar ze staan er wel, maar vallen in de schaduw van een flat zodat je ze niet ziet. Die garages staan los van de aanpalende flat, maar zijn aan de straatzijde ogenschijnlijk verbonden met een halfsteens muurtje. Op luchtfotografie en op straat is dat niet te herkennen. BAG/3dshapes geven dat correct weer.
Kortom, ik ben niet overtuigd van re-alignen op basis van luchtfotografie.

Ik had ook geen enkele illusie jou te kunnen overtuigen van iets dat niet jouw eigen vooringenomen mening is.
Daarom is deze hele “discussie” 100% zinloos en een herhaling van zetten.

Maar… ik heb wel de achterliggende gedachte dat anderen hopelijk Bing wel (gaan) gebruiken als uiterst nuttig hulpmiddel om een kwalitatief goede kaart te maken die bovendien in de praktijk uitstekend bruikbaar is.

Noordfiets: Welk stuk van de zin hierboven is geschreven in een taal die jij niet begrijpt?

Als je meerdere bronnen hebt, dan zal een intelligent persoon deze bronnen vergelijken en daarbij de beste kiezen. Aangezien geen van de bronnen die is genoemd in deze thread een in het hele land uniforme kwaliteit heeft, zal dat per locatie opnieuw moeten worden bepaald.

Bodegraven Noordstraat

Dit topic zou meer moeten gaan verbeteren van de kaart t.o.v. voetgangers.

Verschil in tagging tussen de verschillende soorten paden, borden, doorgaand, openbaar pad, service pad, privat pad.
En hoe daar routering mogelijk op kan inspringen.

Het verhaal hierboven geeft toch aan de verschillende verwachtingspatronen van de voetgangers.

Hoe kun je een brandgang taggen?

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:service%3Dalley

highway=service
service=alley

An alley or alleyway is a narrow service road usually located between properties to provide access things such as back gardens, rear entrances, fire exits, and storage areas. Alleys are normally found in urban areas, and often run between the rear sides of buildings such as houses, and commercial premises.

In some medieval European settlements alleys may be the very narrow streets which run in-between buildings, providing public through-access.

Ik zou zelf geen alley gebruiken voor dit soort brandgangen. Dat is in mijboptiek toch meer voor smalle straatjes waar motorverkeer wel toegestaan is (maar niet per se past).

Dan wijkt “mijboptiek” behoorlijk af van hetgeen ik op de wiki lees.
Ja, als je aan mij 10 minuten geleden had gevraagd: “wat is een alley” had ik hetzelfde antwoord gegeven als jij.
Maar volgens de wiki is “alley” bijna letterlijk van toepassing op “brandgang” en de toevoeging “waar motorverkeer wel is toegestaan” vind ik nergens.

En ik vind “footway” dan weer behoorlijk ongepast voor een brandgang.
Dacht daarom, hé, service + alley geeft beter het doel aan: ik heb daar als wandelaar niets te zoeken.

En dan de rendering:
highway=service
service=alley
http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.05263/5.07347

Ook niet echt duidelijk het verschil met een brede service road, waar wel makkelijker een auto over kan

Mapnik maakt sinds kort ook niet meer het verschil tussen path en footway, lastig. Beide rood stippel.

overpass

Zelf ben ik geen voorstander al die brandgangetjes te mappen. Dit ook een beetje om te voorkomen dat er over gerouteerd wordt met de fiets. Beetje taggen voor de renderer …ja of voor een bruikbare kaart. Ik weet het. Eigenlijk zijn al die brandgangen ook private. De helft van de brandgang hoort immers bij de woning!
Zijn het routes die veel gebruikt worden dan doe ik dat wel. Dan maak ik er voetpad van. Het is niet de bedoeling dat er veel gefietst wordt al staat er nergens dat dat niet mag.
De bedoelde verbindingen op de woonerven zelf tag ik als highway=path, surface=paved, bicycle=yes
Dan kunnen fietsers gebruik maken van de doorgangen zoals de paden in de praktijk ook worden gebruikt. Pragmatisch mappen dus.