Touch Mapper

Touch Mapper је генератор тактилних мапа. Намењен је да помогне слепим и слабовидим људима да се оријентишу уз помоћ мапе и наравно користи OpenStretMap.

Читајте на https://openstreetmap.rs/odstampajte-3d-plan-grada/