Tot wanneer is een weg in aanleg?

In een nieuwbouwwijk begint een weg meestal als weg in aanleg (highway=construction, construction=…). Op een later tijdstip krijgt de weg zijn definitieve vorm, bijvoorbeeld als straat (highway=residential). Ik merk dat er onder diverse mappers verschillende ideeën leven over het moment waarop we de weg omzetten.

In de praktijk krijgt een weg in aanleg eerst een tijdelijke verharding in verband met het bouwverkeer. Als de aangelegen huizen opgeleverd worden wordt de weg opengesteld als openbare weg. De tijdelijke verharding blijft na de openstelling vaak nog maanden of jaren liggen tot het bouwverkeer uit de wijk verdwijnt. Pas dan krijgt de weg een definitieve verharding.

Sommige mappers zijn van mening dat weg in aanleg wordt omgezet op het moment dat deze wordt opengesteld, andere mappers zijn van mening dat een weg pas wordt omgezet als deze de definitieve verharding krijgt.

In mijn optiek impliceert de tag highway=construction dat een weg nog niet openbaar toegankelijk is. Met andere woorden op het moment dat een weg wordt opengesteld mag deze worden omgezet ook als de weg op dat moment nog een tijdelijke verharding heeft.

Ik zie nu verschillende wegen regelmatig meerdere malen van weg in aanleg naar definitief en vice versa veranderd worden, omdat mappers over bovenstaande van mening verschillen.

Kunnen we tot overeenstemming komen wanneer we een weg omzetten?

+1

+1

Die andere definitie heb ik nog nooit van gehoord en die is in mijn optiek ook niet juist. Nu moet ik eerlijk bekennen dat de meeste constructions die ik heb veranderd naar iets definitiefs ook meestal meteen de definitieve verharding hadden op dat moment. Als de definitieve verharding komt na openstellen kun je altijd nog daarna de surface tags aanpassen. Op construction laten staan betekent voor de meeste (zo niet alle) routers dat er niet over de weg gerouteert zal worden. Dat is m.i. niet de bedoeling als de weg al toegankelijk is.

+1

+1

+1
Een nieuwe weg in bv een nieuwbouwwijk die toegankelijk is mag van mij de kwalificatie highway=residential krijgen. Ook al is het een noodweg.
Hij is openbaar toegangkelijk dus gewenst om gebruik van te maken.

Dit is mijn mening.

+1

De staat van de verharding van het wegoppervlak mag daarbij geen rol spelen.
Zand, noodverharding of sierbestrating het maakt niet uit, wat uiteindelijk bepalend is, is dat de weg is open gesteld voor het publieke verkeer. Vanaf dat moment is highway=construction niet meer van toepassing.

We staan voor met 8-0!! :slight_smile:
Maar tegen wie eigenlijk?

Maar die heb ik hier nog niet gehoord. Makkelijk scoren zonder tegenstander :wink:
Overigens sluit ik me bij die acht aan. Betekent wel dat ik binnenkort eens een surveyrondje ga fietsen, want ik zie bouwstraten in Vathorst die best wel eens opengesteld kunnen zijn.

Dan mag mijn woonplaats in zijn geheel op construction.

Heus? Ik krijg nu een beeld van een western dorp :slight_smile: ik ken t toch anders.

Niet mee eens!
Toegang regel je met access.
Construction zal in de meeste gevallen betekenen, dat de situatie veranderlijk is, dat de doorgang van het verkeer verstoord kan zijn (langdurig laden en lossen, opgebroken wegen, stoepen), dat de inrichting van de weg incompleet kan zijn (geen stoepen, soms zelf geen wegdek, geen bebording), met andere worden dat de wegen niet altijd door elke verkeersvorm (rolstoel, rolator, kinderwagen) en elke gebruiker (kind, blinde, oudevandagen) veilig te gebruiken zijn.

Even een paar punten uit de Wiki:

only tag construction sites (particularly roads and railroads) if they are planned to be closed for at least six to nine months.

For instance, to tag a residential road under construction, use highway=construction and construction=residential.

For minor road-works (where the road in question remains open), use construction=minor (and don’t use highway=construction, but leave it at its default value)

Maar eerlijk gezegd: het is in de Wiki weer eens niet uidrukkelijk geregeld :frowning:

A. Als de weg zelf aangelegd of heraangelegd wordt, is highway=construction op de weg zelf aangewezen totdat hij klaar is en opengesteld wordt. Tussen klaar en open kan nog wat tijd zitten, daar zou je nog even met access kunnen werken maar ik zou gewoon de construction laten staan tot de weg opengesteld wordt.

B. Als de weg een werkweg van werkverkeer voor een nieuwe wijk of zo is, dan hoeft de weg zelf niet op construction. Het is dan een service road met een access restriction, namelijk alleen gemachtigd werkverkeer.

Verharding en inrichting heeft hier geen invloed op, lijkt mij. Dat de weg na de werkfase heringericht wordt of een grote strijkbeurt krijgt en mooie bloemperkjes/bomenrijen/gekleurd asfalt/stoplichten/belijning/flitscamera’s etcetera is niet relevant voor construction / access.

Maar voor het gemak denk ik dat het ook bij B. prima is om de hele weg op construction te laten staan tot hij definitief opengesteld wordt.

Ja, maar:

Dit is volgens mij essentieel hier. Ik heb 't even uitgeprobeerd met een willekeurig stukje highway=construction in een woonwijk, en alle acht routing opties in OSM vanaf het ene naar het andere uiteinde van dit stukje. En inderdaad wordt dit weggetje vermeden.

Planners dienen zich aan de regels die OSM hanteert te houden, niet anders om.
Als we dat gaan doen, dan loop je het risico dat je het voor de ene planner zus moet doen en voor de andere zo.
Het gevolg is een discussie over welke planner maatgevend is.

Bovendien zegt construction iets over de onbetrouwbaarheid van de geschetste situatie.
Als een planner je in of door een gebied ‘under construction’ stuurt dan weet je dat het fout kan lopen.
Als een planner je om een gebied ‘under construction’ leidt dan kan kiezen het zekere voor het onzekere te nemen of de gok wagen en toch door het gebied te gaan.

Door een weg die feitelijk ‘under construction’ is open te stellen,
onthoudt je de gebruiker (ook zij die geen planner gebruiken) essentiele informatie.
Dat laatste kan nooit de bedoeling van OSM zijn.

Een weg waarvan het toplaagje asfalt al meer dan twee jaar op het aanbrengen wacht under construction houden en met access tags kunstmatig openhouden gaat de werkelijke praktische situatie volledig voorbij.

En dit uit een betrouwbare waarneming :slight_smile:

Ik zeg ook niet dat je moet wachten tot de officiële openstelling.
Van mij mag je, zodra de weg normaal en door al het verkeer waar voor de weg bedoeld is, gebruikt kan worden, openstellen.

Dat werd toch ook in de eerste post gezegd? Zie:

Het gaat bij die tijdelijke verharding vaak om straatstenen in blokverband, die gemakkelijk opengehaald kunnen worden als er bijvoorbeeld extra kabels gelegd moeten worden. Vooral in straten waar de huizen als losse kavels worden verkocht, kan deze situatie tot een paar jaar na de openingsdatum (dus na het moment highway=construction → highway=residential) duren.

Dan is-ie opengesteld, ja.