Τοπονύμια

Καλημέρα σε όλους
Στην Ελλάδα όπως και σε όλον το κόσμο οι τόποι έχουν ονομασίες, τα γνωστά τοπονύμια.
Τα τοπονύμια δίνονταν από ανθρώπους των περιοχών που ζούσαν εκεί για την διευκόλυνσή τους. Όμως σε περιόδους που έπρεπε να σβυστεί η ιστορική μνήμη κυρίως για εθνικούς και ιστορικούς λόγους η ονοματοδοσία σβυνόταν και ξαναγραφόταν από την αρχή, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί πολλά τοπονύμια το οποία εν δυνάμι αποτύπωναν την ιστορία και την γεωγραφία της κάθε περιοχής.
Η πρότασή μου είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα και να αποτυπώσει και να διασώσει αυτά τα τοπωνύμια ζητώντας βοήθεια από την κοινότητα.