Солници

Солниците в Бургас и Поморие са променени от natural=water на landuse=salt_pond, което принципно е коректният таг, но той не се показва на осм картата и излиза като сива незаета площ. Според мен трябва да се върне старото означение, за да се вижда на картата. Какво мислите?

По-скоро трябва да се работи към смяна на стила на рендера. Слагането на некоректни тагове заради рендера въобще не е добре.

Съгласен дъм с REAKTOR. Важно е да помним, че Мапник е просто един от многото рендери на OSM данните. Важно е те да са вярни, а не да е красиво в Mapnik:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tagging_for_the_renderer

Тук може да се правят искания, а ако имам време може и аз да се занимая: https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues

Тези солници изобщо работят ли? Защото съм виждал много, които са изоставени. И те са си точно “сиви, незаети площи”.