Ορια οικισμών Ελλάδας και υγρότοποι Ελλάδας

Όσοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες των αρχείων google earth, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το potlatch 2
και να ορίσουν μερικές περιοχές ως εξής:

a) Ορια οικισμών Ελλάδας -----> residencial areas
https://www.dropbox.com/s/s8i37yn3ibco7oh/oikismoi2000.kmz?dl=0

Σε ορισμένους οικισμούς έχει γίνει πολεοδόμηση με σχέδιο πόλης που δεν περιλαμβάνονται.

b) Υγρότοποι Ελλάδας από την καταγραφή της WWF ως wetlands.
https://www.dropbox.com/s/08gzce1uy8l1nxk/wwf.kml?dl=0

Αν τα αρχεία γίνουν rename από kmz σε kml ανεβαίνουν στο potlatch. :slight_smile: