Ліквідації наслідків повеней - Ми просимо міжнародної гуманітарної доп

Ліквідації наслідків повеней - Ми просимо міжнародної гуманітарної допомоги!

We are asking for international humanitarian HELP!

We have been hit by the worst floods in the history of any recorded data in this area. And the data has been gathered for 120 years.
Many countries have sent humanitarian aid, search and rescue teams, pumping equipment…
Our electricity supply has also been endangered as one of the largest power plants has been disconnected from the grid because it is flooded.
Almost all hydro power plants are running on reduced capacity because they have to release all the accumulated water in order to make room for the water waves coming from flooded areas.
If you can donate any money by wire transfer or PayPal, here is the official government flood relief website:
http://www.floodrelief.gov.rs/

You can also help us by mapping Serbia and the region.
Here you can find the most critical areas which have been recognized by Humanitarian OpenStreetMap:
http://tasks.hotosm.org/#all/Serbia
Keep an eye on this list as this does not incorporate all flooded areas, and people are still being evacuated.
OSM is used as the base map for coordinating evacuation and rescue in Serbia and Bosnia and Herzegovina:
http://www.poplave.rs/
http://mapapoplava.zastone.ba/
Here is the forum topic where we discuss this subject:
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25476&p=1

Ми були вражені гірших повеней в історії записаних даних у цій області. І дані були зібрані протягом 120 років.
Багато країн направили гуманітарну допомогу , пошуково- рятувальних груп , насосного обладнання …
Наша електропостачання також під загрозою , як один з найбільших електростанцій був відключений від мережі , тому що вона затоплена.
Майже всі гідроелектростанції працюють на зниженою здатністю , тому що вони повинні випустити всю накопичену воду для того , щоб звільнити місце для хвиль води, що надходить із затоплених районів.
Якщо ви можете пожертвувати гроші за безготівковим розрахунком або PayPal , тут є офіційним сайт уряду ліквідації наслідків повені:
http://www.floodrelief.gov.rs/

Ви також можете допомогти нам , відображення Сербію і область .
Тут ви можете знайти найбільш критичних областей , які були визнані з гуманітарного OpenStreetMap :
http://tasks.hotosm.org/#all/Serbia
Тримайте очі на цей список , оскільки це не включає в себе всі затоплені території , і люди все ще були евакуйовані.
OSM використовується в якості базової карти для координації евакуації і порятунку в Сербії та Боснії і Герцеговині:
http://www.poplave.rs/
http://mapapoplava.zastone.ba/
Ось тема форуму , де ми обговоримо цю тему:
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25476&p=1