ОСМ у медијима

У новом броју часописа ЛИБРЕ изашао је чланак о ОСМ.

Бесплатно преузимање: https://libre.lugons.org/index.php/broj-24/

О ЛИБРЕ часопису: https://libre.lugons.org/index.php/o_projektu/