Закон 0947

Чи дає він якісь додаткові можливості нам для отримання картографічної інформації?

Законопроект: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45130

Короткий опис від Мустафи Наєма:

можна трохи докладніше, хоча б посилання на нього на rada.gov.ua

хороше зауваження, додав у перший запис