нова нумерација путева у Србији ...

Опет изгледа има неких промена а и нових путева… нпр. 46 и 47

овде имате детаљан опис деоница државних путева:

I-А: http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/referentni-sistem/3.2.1_primarne_saobracajne_deonice_IAreda.pdf
I-Б: http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/referentni-sistem/3.2.2_primarne_saobracajne_deonice_IBreda.pdf

II-A: http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/referentni-sistem/3.2.3_primarne_saobracajne_deonice_IIAreda.pdf
II-Б: http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/referentni-sistem/3.2.4_primarne_saobracajne_deonice_IIBreda.pdf

срећно мапирање! :slight_smile: