Како уписати безимене сеоске путеве?

Када уцртавам сеоске путеве који немају ни име ни ознаку, не стављам name тагове. ЈОСМ се буни и пријављује то као проблем тражећи да упишем име.

Како такве ствари да решим?

Prijavljuje kao upozorenje, a ne grešku.

Neka upozorenja se mogu zanemariti, ne mora se biti toliko rigidan. Zavisno od situacije naravno.

Ово је питање које је и мене бунило, размишљао сам да би смо могли да усојимо неко правило за називе тих путева по називима места које повезују, нпр. “пут Лалинац-Трупале” , “пут Старчево-Омољица” итд. Иначе скоро сам видео на једној од карата које је издао Нишки завод за урбанизам на коме су и ти локани путеви на територији града обележени бројевима нпр: Л-1.1 ; Л-10 ; Л-35 итд. Такода би смо могли да користимо и те податке тамо где су доступни, али наравно и ту се сада поставља питање слободе коришћења тих података.