Уклањање неких елемената из приказа мапе

Постоји ли могућност да се уклоне неки елементи из приказа мапе? Не знам како је вама ли мени уцртане површине под шумама веома сметају и чине мапу непрегледном. Ок је то имати кад затреба али углавном само смета, јер карта због тих елемената постаје веома шарена и нечитка. Кад би бар били много светлији тако да не сметају и то би било употребљиво.

О каквом призаказу је реч?
Пошто претпостављам да мапе генеришеш из осм фајла онда ће ти користити osmosis . Ова команда/програм има много могућности али је релативно лоше документована.
Са њом можеш филтрирати базу по таговима и тако лако можеш избацити оно што ти смета.

I think he means how to filter the forest (or other things) away in JOSM. This is easy. There exist a symbol in JOSM on the left side…it looks like a cone. Once activated, you can see it at the right side. Click on “add” and type landuse=forest. Play a bit with the checkboxes and you see what it does

Exaclty, I just want to hide them in JOSM while editing map.

I had to use filter “landuse=forest OR child landuse=forest”. Thar removed all objects I needed. Filter “landuse=forest” was not enough.

Nice, I like that OSM is very functional and can do almost all I want. It just has unfreiendly interface.