Тагове за пътища и техните релации

network тага за релации на пътища (type=road) в България има две основни стойности: bg:national и bg:municipal. bg:national се използва за всички пътища от РПМ, докато bg:municipal се използва за всички пътища от общинската пътна мрежа.

Консенсуса до момента е да се използва highway=primary/secondary/tertiary върху пътя (highway=*) за пътищата от РПМ според техния клас, но това не се изпълнява навсякъде (пример: софийския околовръстен път, пътя Пловдив - Асеновград, пътя Хасково - АМ Марица). Отделно highway тага следва да показва значимостта на пътя, не неговия клас според АПИ. В тази връзка предлагам лека промяна за network тага на релациите за пътища:

Магистрали: network=bg:motorway
Пътища 1-ви клас: network=bg:primary
Пътища 2-ри клас: network=bg:secondary
Пътища 3-ти клас: network=bg:tertiary
Общински пътища: network=bg:municipal

Отделно може да се направят и някои други промени за самите пътища (highway=*):
За скоростни пътища: expressway=yes
За автомобилни пътища: motorroad=yes

Как можем да измерим значимостта на пътя? Струва ми се доста субективно понятие, което ще доведе до постоянно ретагване напред-назад на едни и същи пътища.

Според класификацията на АПИ, с определени изключения (споменал съм ги в първия пост). Поразгледах картата и видях че има и още един добър пример - прохода на Републиката (II-52), който е маркиран като първокласен, защото е доста по-бърз и безопасен (по-малко на броя завои) спрямо прохода Шипка.

Разбирам смисъла на идеята - че класификацията на АПИ не е адекватна винаги.

Но пък и Иванатора е прав - другото е напълно субективна оценка подлежаща на оспорване и съмнение.

Сложно е, един от основните постулати е да се картографира ситуацията на место, а не според документи.

Надявам се да има и мнения на други колеги и дискусията да продължи.

Засегнах темата за таговете на highway пътищата доста небрежно. Основния ми фокус е таговете на релациите за пътища. Много по-лесно за даден софтуер е да “види” network=bg:municipal отколкото да “види” ref=SFO01154 и да се чуди какво е това и дали се яде.

1 Like

Не виждам проблем в тези тагове като допълнителна информация.

1 Like

Здравейте и от мен.

Класът на АПИ показва значимостта на пътя. Поне така е на хартия:

Чл. 6. (1) Републиканските пътища се класифицират според административно-стопанското си значение и функциите си в транспортната система…

Значението на пътищата се променя с времето, но АПИ не смята за нужно да прави промени.
Не знам в България да е извършвана прекласификация на пътища през последните 30 години.
Една такава промяна ще засегне десетки пътни знаци и документация, за АПИ това е излишен разход.