Εθνική Οδός 90

Hi!

Do you know, why the Λεωφόρος Κνωσού is tagged with EO90?
I understand that the Εθνικής Αντιστάσεως north of the New National Road is part of the European Route E75, because it connects to the ferries.
But south of the New.Nat.Road there is no reason for the Λεωφόρος Κνωσού to be part of the EO90, right?

Maybe a mistake?
Any idea?

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_National_Road_90

So, OSM tag name:BOAK is correct. BTW this new part 6,2km is now completed and opened. Rendering OSM is in progress.
Αυτό το νέο τμήμα 6,2 χλμ. πάνω από τα Μάλια έχει πλέον ολοκληρωθεί και άνοιξε, καλως ορισες!