Δίκτυο λεωφορείων

Διαβάζω στο http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Buses#Relations για τα “relations” που χρησιμοποιούνται (εκτός από nodes και ways) για σχεδίαση διαδρομών λεωφορείων. Είναι κανείς που βάζει στάσεις ή διαδρομές? (αυτά δεν θα φανούν στο χάρτη , αλλά θα είναι χρήσιμα για ειδικές εφαρμογές, όπως το OpenStreetBrowser)