TOPbestand gebruiken als databron

Klopt. Ik heb https://www.toproutenetwerk.nl/ gebruikt dat blijkt alleen zuidholland en een stukje utrecht te zijn. Voor Achterhoek is er ook een TOPsite, Noordbrabant geloof ik ook. Vind ik nog wel.
Helaas geeft Achterhoek geen latlon erbij, dus geen trukerij mogelijk.

Inmiddels heb ik de TOPlijst van Zuidholland naar OSM geladen. Er waren heel weinig TOPs al gemapt, en die waren information=board or information=map, dus de kaart was gemapt maar niet de TOP. Heb ik dus gewoon erbij laten staan.

Dat heb je verdomd snel geregeld zeg. En dat in het weekend.
En dan heb je ze ook nog alle 58 bezocht in 2018, gezien de tag “survey:date=2018”.
Ik had ondertussen net opgezocht dat een TOP een Toeristisch OverstapPunt is, en was aan het verzinnen of daarvoor geen betere tag dan place=locality te verzinnen is…

Dit is een voorbeeld van een mechanical edit:
http://overpass-api.de/achavi/?changeset=63953624

Je denkt goed te doen door informatie (TOP locaties) toe te voegen aan de OSM database omdat dit een mooie en snelle manier is.
Als je het filmpje had bekeken worden de valkuilen hier duidelijk uitgelegd, ik verzoek je dan ook om het filmpje te bekijken om duidelijk te krijgen waarom we een mechanical/automated edit niet ondoordacht (lees met te weinig ervaring) doen. (Afgezien van de goedkeuring om de data te mogen gebruiken)
Er wordt, in het filmpje, in een duidelijk voorbeeld uitgelegd over een gebruiker die denkt dat hij even snel iets in zijn ogen verkeerds, aanpast binnen OSM en dit doet via een ondoordachte (mechanical/automated) actie

Het voorbeeld gaat over een simpel iets dat een gebouwtje niet rendert op de kaart omdat de tagging als hoofdletter is geschreven ipv een kleine letter.
Building=yes ipv building=yes

  1. Goed dat je de discussie aanging, maar niet inzag dat dit een mechanical edit zou gaan worden.
  2. Ondoordachte actie.
  3. Niet op individuele basis bekeken binnen OSM
  4. Gegevens importeren bovenop andere gegevens zonder de nieuwe inhoud goed te integreren met wat er al is.

Ik ga de changeset niet terugdraaien, toch dien je alle edits te controleren, aan te passen, samen te voegen, indiviueel verbeteringen aan te brengen in de directe omgeving. Het kan zijn dat een geo locatie vermeld op de bronwebsite midden in een gebouw staat bijvoorbeeld, of in het water etc…

Hopelijk schrik je niet terug, maar leer je van deze geboden informatie.

Iedereen mapt de TOP locaties als:
information=map
tourism=information

Ja je hebt gelijk dat ze niet worden gerenderd binnen OSM, daar kan aan gewerkt worden door een verzoek in te dienen.
En misschien dat er een specifieke tag voor een TOP locatie zou moeten komen, om deze rendering mogelijk te laten worden.

Een aantal door jou gebruikte tags zijn:
highway=trailhead
place=locality
source=operator website
url=https://www.toproutenetwerk.nl/alle-tops/schoonhoven.html
website=https://www.toproutenetwerk.nl/

Naar mijn inzicht zijn onderstaande tags niet juist voor het doel waarvoor ze voor gebruikt worden.
highway=trailhead
place=locality
url=https://www.toproutenetwerk.nl/alle-tops/schoonhoven.html

Correctie, de tag

tourism=information
information=map
(map_type=topo)

wordt tegenwoordig wel gerenderd op de standaard OSM map.

Toch zou het inderdaad handig zijn om een specifieke tag te bedenken, te bediscusiëren (en documenteren) voor een TOP locatie.

a. Nogmaals de volle video bekeken. Wat ik gedaan heb is GEEN edit, en het is NIET mechanisch. Ik heb alleen losse punten toegevoegd, niets gewijzigd. Ik heb alle toegevoegde punten individueel bekeken en waar nodig aangepast. Valt dus op geen enkele manier onder waar de video over gaat. De genoemde valkuilen kunnen bij mijn werkwijze domweg niet voorkomen!

b. Ik heb bij allemaal gekeken of de TOP al bestond. Er waren er 2 die ik zelf maanden geleden had toegevoegd, maar met onjuiste tags. Die heb ik handmatig verwijderd en daarna de nieuwe node toegevoegd met de tags die ik hier voorgelegd heb met de herhaalde vraag om kommentaar.

c. Dit was dus wel degelijk doordacht. Als ik denkfouten heb gemaakt, hadden die in de diskussie naar voren kunnen komen. Natuurlijk kunnen er nog steeds dingen anders moeten, dan pas ik die alsnog aan.

d. Op een aantal TOPs was het informatiebord getagd. Een TOP heeft altijd een informatiebord, maar het is meer: een rond pleintje met een kenteken in het midden (een stalen grashalm in ZuidHolland) met bankjes, meestal een prullebak, verschillende informatieborden, en aangrenzende parkeerplaats. Bij sommige waren de bankjes en/of de prullebak getagd. Prima, die extra dingen, ze kleden de TOP aan. Geen verdubbeling dus! In Hellevoetsluis is het informatiebord als punt getagd; een bord alleen is nog geen TOP, dus het toevoegen van een trailhead node voor de hele TOP is geen verdubbeling.

e. Een van de individuele aanpassingen die ik heb gedaan bij ALLE TOPs voordat ik ze naar OSM stuurde: de locatie exact gemaakt. De lokaties die ik had waren er soms een beetje, soms een heleboel naast. Eentje stond midden in het water… Eentje had de lokatie van een andere, kompleet aan de andere kant van de provincie. Allemaal individueel bekeken en gekorrigeerd.
Mocht je er een vinden die op een gekke plek staat, dan heb ik een foutje gemaakt, ik hoor het dan graag dan kan ik het verbetgeren. Ik sluit het niet uit, iedereen maakt fouten, maar dan nog is er bij mijn aanpak geen risiko dat er iets bestaands vernaggeld is.

f. Ik heb alle TOPs niet lijfelijk bezocht, maar wel allemaal individueel geverifieerd met PDOK, Google streetview, Google earth, en dmv foto’s die op de website staan. Die website is aktueel en wordt aktief beheerd. Ik heb kontakt gehad met de beheerder, die blij was met een aantal door mij gevonden foutjes op de site en in de TOPlijst, en dat meteen heeft aangepast.

a. De TOP-lokaties werden niet gemapt, alleen de informatieborden, sporadisch, en niet konsistent. De TOPpen als zodanig mappen is nieuw in Nederland.

TOPpen voldoen aan de definitie van trailheads zoals voorgesteld in https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/trailhead :

“A trailhead is an established and officially condoned place where one can access a trail or trail system. Trailheads often include various amenities such as parking, restrooms, drinking water, guideposts, and information kiosks. These amenities are available to facilitate the transition to a recreational mode of transportation such as hiking, mountain biking, or equestrianism. …Trailheads are points-of-interest that help designate well-established places to start or end a trip.”

Het verschil is dat het voorstel het op 1 trail toepast (Amerikaanse situatie), terwijl het bij ons om een serie routes gaat in meerder modaliteiten. Maar de funktie is hetzelfde. Vanwege dit verschil kan je ook niet de startnode van een route gebruiken. Zoals ik eerder op dit forum heb aangegeven, heb ik daarover met waymarkedtrails overlegd, waaruit kwam dat er eigenlijk geen voordeel is om dit soort plekken aan de routes vast te plakken anders dan door een lokatie in de buurt ervan. Plak je ze wel aan de route, dan moet je de node met een passende role in tig routerelaties opnemen), ook de knooppunttrajekten want veel TOPs zijn knooppunten en startpunt/opstappunt van themaroutes die via knooppunten lopen.
Bovendien hebben de meeste recreatieve routes niet 1 startpunt, maar allerlei opstap/afstappunten.

Ik denk dat highway=trailhead dus wel degelijk toepasselijk is, zoals ik hier eerder voorgelegd heb.

key:url : “This tag is being used for very different types of content - official websites of an amenity or its operator, third-party pages…”
wikipedia geeft info over TOPpen, website geeft de homepage van de operator, url geeft de specifieke pagina van die TOP.
Lijkt mij binnen de definitie te vallen, of niet?

place=locality hm, da’s denk ik achteraf gezien niet helemaal in de haak. Het dient alleen om de naam weer te geven, zodat je ze ziet bij het uitzetten van routes op een OSM-kaart. Dit totdat specifiekere opties beschikbaar komen. Wat dat betreft ben ik nog onzeker wat het juiste vervolg is: OSM-standaardcarto kan een openbaar objekt weergeven vergelijkbaar met P, recyclestation, etc; of het kan het terrein van routesites worden zoals waymarkedtrails (daar heb ik een aanvraag voor rendering lopen. Zoals eerder gemeld, daar dachten ze zelf al over na en zo kwam ik erop dat TOPs funktioneel hetzelfde zijn als de trailheads in de VS).

Modaliteiten taggen is nog een ding. Ik denk gewoon hiking=yes, cycling=yes, horse=yes, canooing=yes. Ik twijfel nog aan de juiste value voor de klootschietroutes die in de Achterhoek bij TOPs beginnen…

Waarom voeg je de beide nodes niet samen, met de aanvullende (zonder place=locality)
Je gebruikt de lat lon locatie van de bronsite, en je geeft zelf aan dat deze niet exact zijn.
De bestaande tourism nodes zijn vaak wel de exacte locatie, en het is één en hetzelfde.

In de achterhoek zijn de meeste TOP locaties al aanwezig.

Nogmaals, daarna heb ik ze op de exacte lokatie gezet mbv verscheidene bronnen.
De website lijkt de latlon voor de navigatie te geven, vaak naar een parkeerplaats in de buurt.

Nogmaals, een TOP is een apart vormgegeven en gemarkeerde voorziening waar onder meer informatieborden staan. Dat is niet hetzelfde. Een TOP is niet
alleen een informatiebord, en een routeinformatiebord is nog geen TOP. Ze worden apart ontworpen, aangelegd/gebouwd en onderhouden als speciale voorzieningen.

Discusiëren is goed, toch heb ik het idee dat we allebei Nederlands spreken, maar niet dezelfde taal spreken.

De kern die ik bedoel over te brengen komt niet aan.

Tevens bedoel ik je niet te beletten in je werkwijze, maar op een spoor te brengen die de meeste mappers hier begrijpen.

Waarom ik kritiek had, en dit probeerde uit te leggen is dat je de lat lon coördinaten overneemt van de bronwebsite en (vermoedelijk) via een csv laadt in JOSM waarna het geheel in 1x geupload wordt.

Waarom niet per lat lon locatie de volledige OSM data inlezen de POI toevoegen of samenvoegen met bestaande gegevens. Omgeving aanpassen door bankjes, landuses, paden aan te passen indien noodzakelijk. Dan pas je de data aan op OSM niveau, ipv een layer met nodes toe te voegen.

Daar kom ik binnenkort aan toe. De vormgeving is in ieder geval anders, en het zijn vaak (of altijd?) ook knooppuntlokaties. Ze zijn wel vanuit de lucht al aparte struktuur te onderscheiden.

Helaas geeft de website veel minder informatie, en google loopt in de Achterhoek meestal verder achter dan in Zuid-Holland. Als ik ze niet kan verifiëren dan begin ik er niet aan!

Toevoegen van iets meer info (naam van de TOP, operator en website bv) aan de tourism information node valt wel te overwegen natuurlijk. UItbreiden tot volwaardige TOPs kan altijd nog, bij voorkeur als aparte rendering geregeld is.

Op gpsfietsroutesnederland.nl staat een overzicht van “Alle Toeristische Overstappunten van Nederland”. De 255 locaties zijn op een Openstreetmap kaartje te bekijken. Op het Leaflet kaartje staat per locatie alleen de naam van de straat en plaats, en er is op de site geen overzicht te vinden van alle tops.

https://gpsfietsroutesnederland.nl/toeristische-overstappunten/

Hee bedankt! Er staat geen bestand maar om de kaart zo te maken moet hij dat wel hebben. Ik zal hem benaderen!

Aanpassing: Mailtje gestuurd. Ik zie wel mogelijkheden voor samenwerking!

Als blijkt dat de geïmporteerde Toeristische Overstappunten (het had goed geweest dit in de titel van het topic voluit te schrijven) niet op de juiste plaats in OSM terecht komen (wat de oorzaak dan ook moge zijn), dan is een import, al dan niet mechanisch niet aan de orde.

Ik meen dat door enkelen aangetoond is dat in ieder geval niet op alle plaatsen de locatie juist is, waarmee de zaak bewezen is.

Ik verzoek je dan ook de (mechanische) import terug te draaien, dan wel voor alle TOP’s alsnog te locatie te verifiëren en te corrigeren.

Verder, in mijn rol als forummoderator, ik zie een aantal postings voorbij komen waar de toonzetting beneden niveau is en erg op de persoon gespeeld. Dit hoort niet in dit forum. Ik zal deze postings verwijderen en verzoek allen zich aan de normale respectregels te houden.

Er is geen mechanische import geweest. Alle TOPpen zijn stuk voor stuk handmatig nagelopen en gekorrigeerd in josm, vóór de normale josm upload. Daarbij heb ik (vooral bij de eerste TOPpen die ik naliep) wel een paar foutjes gemaakt, die zal ik herstellen. Wie toch meent dat enkele locatiefoutjes iets bewijzen gelieve de latlon van de bron-website te vergelijken met de latlon in OSM. Ik heb ze namelijk allemaal handmatig op hun plek gezet, daarbij alleen een paar foutjes gemaakt die ongeacht de invoermethode kunnen voorkomen. Dat behoeft nu herstel en deze ervaring zal leiden tot nauwkeuriger / zorgvuldiger werken.

Mijn stappenplan hield al in om op OSM zelf nogmaals een eindcontrole te doen.

Als iemand een fout tegenkomt, graag aan mij melden dan herstel ik het zelf.

Dit lijkt me inderdaad geen mechanische / grootschalige import is
(zie ook criterium “more than a few hundred nodes”)
en de “light”-wijze van het importvoorstel hier in het forum en de toegepaste werkwijze met handmatig beschouwen van de 56 nodes per locatie lijkt me hier ook afdoende.

Ook is positief dat tags zijn aangepast na voortschrijdend inzicht in de hier gevoerde discussie.

Dat er verschillen en eventueel duplicaten blijven in locaties, is hierbij denk ik onvermijdelijk, want over WAT is precies de TOP is kan je van interpretatie verschillen.
Is dat het bord (soms meerdere op verschillende plekken…, de parkeerplaats… .
Soms wordt expliciet naar beiden verwezen op het bord: “Top; P links, [ i ] rechts”

Daarnaast blijft het interpreteren van (lucht-)foto’s soms lastig en kom je onvermijdelijk soms net op een andere plek.
Ook als iets nog net niet optimnaal staat, is er volgens mij wel een goede start gemaakt waarop anderen (die wel in de buurt komen) weer kunnen voortbouwen door het te verslepen.

Ik heb niet de indruk, zowel door de werkwijze als door blik op plekken die ik zelf ken, dat er door de toegepaste werkwijze goede bestaande data is vervangen door slechtere nieuwe data.

De al eerder voorgenomen eindcontrole en aanbod om gemelde fouten daarnaast ook nog te herstellen lijken me verder ook prima
Verzoek tot terugdraaien lijkt mij, gelet op dit alles, dus niet op zijn plaats.

(Helaas ligt mijn voortgang met het mappen even stil wegens kapotte laptop waar josm en allerlei bestanden opstaan)

Ik had waymarkedtrails gemaild en krijg het antwoord:

Ze willen het dus wel doen, zelfs aanklikbaar zodat de informatie in het zijpaneel zichtbaar wordt. Dat betekent dat de operator zijn attributie krijgt, wat goedkeuring en de aanlevering van wijzigingen en nieuwe punten veel degelijker maakt.

Het gaat niet alleen op TOPpen die TOP heten, maar wat algemener om aangewezen toegangs” poorten” met faciliteiten als informatie, parkeren in de buurt, stalling, mogelijk toiletten, horeca in de buurt,… waarbij ook daadwerkelijk routes starten, eindigen en langslopen, eventueel via een toegangspad. Dus ook de brabantse Natuurpoorten.

Wat het ikoontje betreft, de hiker is inderdaad niet handig want het zijn multimodale opstappunten, in ieder geval altijd fietsen en wandelen maar meestal (steeds vaker) paardrijden, kano en nog meer modaliteiten.

Ik dacht zelf wel aan een poort-achtig iets, misschien met een kleine aanduiding van een pad eronder. Dus een soort gerekte s-slinger met een boog of zo’n spandoek op stokken. Het OSM-carto ikoon voor information=board is al in de goede richting maar zou dan hogere stokken en iets smaller spandoek moeten hebben en een aanduiding dat je eronderdoor gaat. Ik ga wel wat zoeken en misschien vogelen met inkspot, maar werken met beeld is absoluut mijn zwakke punt.

Iemand een idee? Iemand in staat om zoiets te maken?

Een poort of twee ?

Hier 962 arches, voor zover ik zie obv ccby (is aan WMT of ze vermelding willen/kunnen)
https://thenounproject.com/term/arch/1908095

PS
poort lijkt me inderdaad logisch!

Misschien zit hier nog iets bij
https://thenounproject.com/search/?q=gate

Vind zelf de St. Louis Gateway Arch mooi en herkenbaar:
https://thenounproject.com/search/?q=gateway%20arch

In Noord-Brabant zijn vergelijkbare objecten als een TOP, alleen heet het daar een ‘natuurpoort’.

Deze enige tag die ik in dit topic gebruikt zie worden om een dergelijke faciliteit aan te geven is ‘highway=trailhead’, eventueel aangevuld met tags voor de website en overige informatie. De trailhead-tag gaat over de locatie waar je een route begint. Dat lijkt mij een correcte tag en als Waymarked Trails het gaat ondersteunen, dan is dat helemaal geweldig. Misschien is het dan ook een idee om het in Brabant verder uit te rollen bij de natuurpoorten?

Ik heb er een paar in het veld gezien, met die metershoge sleutel. Ze hebben niet zo’n vast ontwerp als de TOPpen, maar dezelfde funktie. Ik heb ze in mijn lijst staan. Als lokatie wil ik de positie van de sleutel gebruiken, de borden en knooppunten staan daar -in de voorbeelden die ik gezien heb- dichtbij.

Iemand hier die een beetje handig is met logo’s ontwerpen?