Toeristische Overstap-Punten (TOPpen) en Natuurpoorten ingevoerd.

Ik heb alle mij nu bekende TOPpen en Natuurpoorten, sommigen ook bekend als Afstapmomenten, als nodes in OSM gezet.
De locaties in de bronlijst (dank aan gpsfietsroutes.nl) waren heel grof, die moesten allemaal verbeterd worden.
Als locatie heb ik aangehouden: de plaats van de zuil, halm of sleutel die aangeeft dat het een TOP of vergelijkbaar punt is.

Alle punten heb ik individueel nagelopen en gecheckt met wat er eventueel al in OSM stond, en allemaal geprobeerd te bevestigen met publiek beschikbare informatie over de exacte lokatie. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de locatieaanduidingen van www.fietsnetwerk.nl, mapillary, diverse luchtfoto-toepassingen etcetera.

Ze zijn nu dus allemaal highway=trailhead, tourism=information, bicycle=yes, hiking=yes, wikipedia=nl:Toeristisch Overstappunt.
Op die wikipediapagina zijn de Natuurpoorten als variant genoemd.
Waar ik een goede toegangspagina per regio (provincie) kon vinden heb ik website=… gezet.

Op OSM kwam ik veel TOPpen al tegen. Met name in de Achterhoek waren er veel goed gemapt. Die heb ik natuurlijk laten staan en er alleen de basistags aan toegevoegd. Ook als er een area als TOP gemapt was heb ik die laten staan. Als er information=map stond (ik heb zelf board gebruikt) heb ik dat laten staan, en ook de description die er vaak bijstond.

Sommige waren tegelijk een rcn_knooppunt, en/of lid van andere routes. Dat heb ik natuurlijk intakt gelaten.

Soms was er in OSM alleen een node, getagd met tourism=information en name=TOP… . Die heb vervangen door mijn variant.
Information (map of board) nodes zonder de TOP naam heb ik laten staan. Met name in Noord-Holland bleken de TOPpen niet meer te zijn dan een groen infozuiltje, vaak neergezet naast een of meer andere panelen.

Toch heb ik niet alles precies kunnen bevestigen. Er waren niet altijd recente beelden en de locatie-informatie op recreatieve sites was heel, heel vaak bedroevend onnauwkeurig. Of nep-nauwkeurig: de zeer precieze coördinaten van het verkeerde punt!

Waar ik het echt niet precies heb kunnen bevestigen, heb ik een fixme=Resurvey… tag gezet, en een note tag. Ik ga daar zelf nog achteraan bij de beheerders. Ik zou het wel heel erg op prijs stellen als mappers de TOPpen met fixme’s in hun omgeving zouden willen mappen, mapillaryen, fotograferen en doorgeven of wat dan ook!

Ik kan niet 100% garanderen dat ik geen fouten gemaakt heb. Mocht iemand iets raars tegenkomen, dan heb ik het liefste dat het aan mij persoonlijk gemeld wordt, dan kan ik het zelf herstellen en kijken of ik diezelfde fout ook bij andere TOPpen heb gemaakt.


Sh… ik zie dat ik vergeten ben de note=DONE die ik voor mijn eigen werkproces in JOSM had gezet, weg te halen. Nu staat die in OSM… ik zal hem binnenkort weghalen. [GEDAAN]

Vervolg

  • Ik ga gpsfietsroutes.nl de verbeterde locaties terugmelden. Hopelijk kan hij uit de voeten met de data uit een overpass query, dan kan hij het zelf ophalen! Tot nu toe heb ik onder de noemer “samenwerking” alleen gebruik van hem gemaakt, nu alles erin staat is het netjes om hem ook wat terug te geven. [GEDAAN]

  • De verschillende recreatiesites ga ik vragen om hun lokaties ook beter weer te geven, namelijk zo goed dat je het zonder uitgebreide zoektochten in je gps kan laden. Dus niet een dansende ballon op een kaart, en niet een naam van een weg van 5 Km, en niet een weliswaar heel precies adres maar dan van een kontaktpersoon die twee dorpen verderop woont.

  • Ik heb een paar tips gehad over TOPpen die nog aangelegd gaan worden, daar ga ik achteraan.
    [GEDAAN; wacht op antwoord]

  • Tagging: waar van toepassing toevoegen van *=yes voor andere modaliteiten: kano, paardrijden, skaten, MTB, … (bicycle en hiking hebben alle TOPpen per definitie dus die heb ik er standaard ingezet).

Goed werk! Dat is weer een dataset die alleen op OSM zo compleet te vinden is.

Ik heb een github issue geopend, gevraagd om rendering op OSM-carto. Omdat er zo weinig zijn (1400+ op taginfo) heb ik niet om een nieuwe rendering voor trailheads gevraagd, maar om het op een lager zoomlevel weergeven van information=board (17 ipv nu 19). Dus nodes getagd met information=board op zoom 17 al weergeven indien ook de tag highway=trailhead aanwezig is.

Helaas was het antwoord dat ze bij 2K occurrences het pas gaan overwegen… en zonder rendering is er niet veel animo ben ik bang.

Maar goed, nog ruim 500 te gaan, iemand een idee hoe dit aan te wakkeren is? Wie kent de situatie in Duitsland of België, wat betreft vergelijkbare opstappunten?

De aanvraag voior rendering op waymarkedtrails staat ook nog open, ze hadden gevraagd om een voorbeeld-icoontje. Ik ben daar echt slecht in, beeld, maar ik heb inkscape geïnstalleerd en wat gekopieerd en geplakt.

Zie https://drive.google.com/open?id=1oD9AquJHytlBjbgiz0kdNEbxu5xBIwVC voor een png.

Ik zou een “like” geven als dat hier kon.
Je kunt niet op anderen rekenen om samen alles eens éénmalig te controleren.

Ik ben er terecht op gewezen dat survey inhoudt dat je het zelf in het veld gezien hebt, en dat survey:date dus die datum weer moet geven. Ik heb de tag nu gebruikt voor de datum waarop ik mezelf overtuigd heb dat het ding er zeker moet zijn, en dat is niet hetzelfde!

Ik vind wel dat als iemand anders mij overtuigend rapporteert dat zhij het object gezien heeft, en het klopt met de bestaande info, dat ik dat als een survey beschouw. Dat geldt ook voor een direkte viewing tool zoals mapillary. Alleen moet ik dan wel de bijbehorende datum nemen, en niet de datum waarop ik Mapillary bekeken heb.

Ik ga het voor deze serie TOPpen niet allemaal weer aanpassen, want de kans dat een TOP ineens weggehaald of veranderd is is miniem, maar in het vervolg zal ik hiermee zorgvuldiger zijn.

OP de tagging maillijst lijkt een consensus bereikt over taggen van trailheads. Ik heb een concept wikipagina gemaakt, voor de kleinst mogelijke basistagging: een trailhead node op een plaats die zichtbaar bedoeld of gebruikelijk is om een trip op een trail/track/route te starten.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:trailhead

Over bijkomende tags, of een plek wel een trailhead genoemd mag worden, hoe je dingen kombineert: ik heb daar wel ideeën over, en er is nog steeds een “proposal” in ruste voor, maar dat is fase 2. Eerst de bestaande trailheads documenteren, ikoontje op OSM-Carto en waymarkedtrails krijgen.

Vandaag heb ik een nieuwe TOP toegevoegd in mijn woonplaats.

Het viel me op dat verspreid over het land menig TOP de tag website=http://dummy.dummy.nl heeft…

Heb je gekeken wie dat ingevoerd heeft?

Ene Peter Elderson. :wink:

Opgelost, helaas niet door ene Peter Elderson:
https://www.openstreetmap.org/changeset/83758283

Sorry, was van mijn aktielijst verdwenen. Terechte tik op de vingers! Nu vraag ik me af wat ik allemaal nog meer vergeten ben…

Toch even nagekeken hoe dit gekomen is. In de tabel die ik als bron heb gebruikt staat inderdaad op een aantal regels als website dummy.dummy.nl, terwijl de meeste een webpagina van een provinciale recreatiesite geven. Kennelijk was er voor die TOPpen geen website te vinden. Ik heb dus niet goed opgelet.

Dat is de reactie waarop ik nu hoopte. :slight_smile:

Het was niet een enkelvoudig foutje maar een ‘groeps-edit’ waarbij tientallen nodes in één keer de tag erbij kregen.
Daarom heb ik het niet eerder zelf hersteld en ben ik er nu nogmaals op teruggekomen; om te wijzen op het risico van deze werkwijze en de extra verantwoordelijkheid die het volgens mij meebrengt om opgemerkte fouten direct te corrigeren.

Je hebt gelijk. Ik heb alle nodes wel individueel in JOSM nagekeken vóor het uploaden, en daarna nog een keer om te kijken of er niet dubbele nodes ontstaan waren, maar in beide rondjes niet goed gelet op de website tag. Mea culpa, ik heb weer meer zorgvuldigheid geleerd.

Gaat gpsfietsroutes.nl de locaties nu ook zelf actief binnenhalen? Ik zag namelijk gisteren dat TOP Hollandscheveld helemaal op een verkeerde locatie stond, ik heb hem verplaatst, maar nu staat die natuurlijk nog fout op die site…

Hij heeft van mij een “gewijzigd sinds…” query gekregen. Ik weet natuurlijk niet hoe vaak hij hem draait! Je zou op die site een berichtje kunnen achterlaten?