Toegangsrestricties op mtb-paden

Hallo allemaal,

Mijn oog is gevallen op toegangsrestricties op mtb-paden, kort gezegd de specifiekere vormen van de access=* tags die hierop aanwezig zijn.

Een goed voorbeeld voor het onderwerp dat ik hier aansnijd is dit wegdeel van de MTB-route Rhenen. Het is een highway=path met oneway=yes, foot=permissive, horse=noenmotor_vehicle=no`. Tot zover is het glashelder.

De problemen ontstaan bij de toegangsrestricties specifiek voor fietsers. De tags bicycle=designated wordt veelal geïnterpreteerd als open toegang voor fietsers. bicycle:designated:type=mtb bestaat 634 keer en alleen in Nederland. Dit kan naar mijn idee simpel vervangen worden door mtb=*.

Verder is toll:bicycle=yes impliciet gerelateerd aan Key:toll - OpenStreetMap Wiki, maar de documentatie kan verbeterd worden zodat de tag door meer gebruikers ondersteund kan worden. Tenminste Organic Maps negeert hem nu nog. Ik kan hiervoor wel een Github issue aanmaken.

In de huidige situatie word ik door meerdere routing services (tenminste OSRM, Graphhopper en Organic Maps) met mijn stadsfiets over deze MTB-paden gestuurd. Zelfs de tag mtb:scale=2 wordt blijkbaar niet goed geïnterpreteerd, naar mijn idee waarschijnlijk dankzij de bicycle=designated tag.

Mijn voorstel luidt dat we de tagging combinatie van bicycle=designated en bicycle:designated:type=mtb versimpelen tot mtb=designated, en dat we aan MTB-paden met toll:bicycle=yes de tag bicycle=private toevoegen zodat mensen hier met hun stadsfiets en zonder vignet niet overheen gestuurd worden.

2 Likes

Dit is eerder al lang besproken op
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=68687

En ook op dat pad in Rhenen geldt dat er voor mtb’s geen andere toegangsrechten gelden dan voor andere typen fietsen, als je daar met je cyclocross-fiets of je stadsfiets wil fietsen dan mag dat, zolang je maar een vignet hebt. mtb=designated is hier dus niet aan de orde, want dat is (in syntax) een vorm van de access-tag voor die specifieke voertuigcategorie.

Het is hier in Rhenen geen kwestie van juridische toegang, maar alleen een kwestie van geschiktheid, en de weg bevat alle tags op basis waarvan je dit pad met een dunnebandenfiets kan vermijden. Als jouw router dat niet dat niet doet dan is dat iets om met die router op te nemen.

En bicycle=private is ook niet aan de orde, want je hebt geen aparte persoonlijke toestemming nodig van de beheerder, de weg staat open voor het openbaar verkeer: iedereen die zich aan de toegangsvoorwaarden houdt (waaronder het bij je hebben van een vignet) mag hier op voorhand in.

Mijn voorstel is dat we naar buiten gaan om onze geodatabase te verbeteren in plaats van dezelfde discussies over en over te doen :wink:

2 Likes

PS
ook het geschetste beeld dat gebruikers nu op grote schaal door generieke fietsrouteplanners over mtb-paden worden gestuurd herken ik niet. Ik wil juist routeren over mtb-paden en moet altijd met heel veel tussenpunten de route forceren over de mtb-paden; deze hebben namelijk eigenschappen die routers in het algemeen bestraffen: meer afstand (kronkelend), meer hoogtemeters en slechte smoothness in de tags.

Verder valt er sowieso heel wat te verbeteren aan fietsrouters…

Paar voorbeelden bij Rhenen,

Als je het begin of eindpunt niet zelf op de mtb-route prikt wordt je er ook niet overheen gerouteerd:

Vanzelfsprekend wordt het anders als je zelf het begin- of eindpunt op een mtb-pad prikt, zoals hieronder…

  • OSRM vindt het een goed idee om tegen de getagde oneway in te fietsen (of af te stappen?)
  • Graphhopper vermijdt het mtb-pad als er een alternatief is, maar volgt de mtb-route wel via de juiste richting

Er zal vast ergens een voorbeeld zijn waar je wel over een mtb-pad wordt gestuurd, maar als de paden goed getagd zoals hier en de router goed z’n werk doet, dan zal dat per saldo toch minimaal zijn.

1 Like

Dan heb ik het misschien verkeerd gezien. In ieder geval heb ik een issue gemaakt op Organic Maps om rekening te houden met toll:bicycle=yes: toll:bicycle=yes · Issue #3919 · organicmaps/organicmaps · GitHub

3 Likes