toegang: punt of weg?

Hoi,

Het is mogelijk om toegangsbeperkingen toe te wijzen aan een weggedeelte of aan een punt. Als je bijvoorbeeld* toegang = nee* (access = no) instelt voor een punt, dan zet JOSM daar een keurig bord “verboden voor alle verkeer” bij. Wanneer je uitsluitend de weggedeelten markeert (dus niet een aparte node), dan komt dat bord er niet bij te staan.

Nu is de vraag natuurlijk, wat hierover de consensus is. Zelf zou ik zeggen: bij de overgang van ene type naar andere type, zou een bord kunnen staan; het apart markeren van het punt zou niet nodig moeten zijn. Door het punt afzonderlijk te markeren ben je feitelijk niet alleen weggedeelten aan het toevoegen, maar ook de locatie van verkeersborden en ik vraag me af, of dat zo’n zinvolle excercitie is.

In de wiki kon ik er eigenlijk niets over vinden - behalve dat “access =” toegevoegd kan worden aan een node (wat me technische gezien trouwens fout lijkt, een punt kan nooit toegangsbeperkingen hebben).

Ik denk dat je te moeilijkt denkt :slight_smile:

Josm kan (programmeertechnisch) makkelijker verkeersborden laten zien op nodes dan op linestrings. Een verkeersbord als geen toegang heeft invloed op de betreffende weg, dus de weg moet access=no hebben. Maar als dit bord er staat omdat de weg eenrichtingverkeer heeft dan zou ik gewoon oneway=1 toevoegen aangezien je er dan dus wel mag komen met de auto (alleen vanaf de andere kant).

Je antwoord snap ik (de weg moet access=no hebben), maar het betekent feitelijk toch dat een node nooit access=no hoeft te hebben?

hmm, wellicht niet helemaal toepasselijk maar wat als er een sluis is? (Die zou je ook als barrier kunnen mappen, weet ik, maar is een voorbeeld). Bovendien is niet alle info op de map_features heilig en foutloos :wink:

Ja eh, hoor es: nu niet terugkrabbelen! :wink:
Dat de info niet heilig/foutloos is, weet ik ook wel. Laat ik het eens anders stellen: zou je een goed punt weten waar je, laten we zeggen, access=no op een node moet zetten?
(Ik kom erop, omdat ik hier oorspronkelijk alleen de beide borden (dus de nodes!) had gemarkeerd, maar vervolgens stuurden alle routeplanners me gewoon nog over deze weg. Ik markeerde dus vanochtend de weg op de juiste manier - maar nu denk ik eigenlijk dat de nodes nog weg moeten. Vandaar de vraag.

Een bospad (track) dat alleen toegankelijk is voor landbouwverkeer, boswachter of brandweer zou een goede candidaat zijn. Idem met busstroken (access=no, psv=yes), of waar alleen artsen e.d. langs mogen (access=no, emergency=yes). Maargoed die zou ik dus allemaal op de line zetten en niet op de node.

Dus nee, ik heb geen goed voorbeeld voor access=no op een node. Daarom heb ik IRC even ingeschakeld:

Het valt dus niet mee om in combinatie met een weg zo’n constructie te bedenken. Maar voor andere situaties kan het wel zijn dat je access=no gebruikt.

Ik dacht het al. Ik zeg niet dat de tag weg moet, ik zeg wel dat JOSM het nu verkeerd doet, want als je de node een tag geeft, komt er een bord te staan en dat wekt voor de goedgelovige gebruiker (ik dus) de indruk dat het daarmee een juist aangegeven situatie is. JOSM zou dat bord niet moeten neerzetten. Sterker nog: het bord zou er juist moeten staan wanneer de weg - bijvoorbeeld - van access=yes naar =no gaat.

Het huidige gebruik van bebording in JOSM is daarmee verwarrend en feitelijk onjuist (immers, als er een bord staat betekent het niets, terwijl als er geen bord staat, de weg best een access restriction kan hebben). Hier is de bug. Ik ben wel een beetje bang dat de developers er hun schouders over gaan ophalen omdat het conceptueel iets dieper gaat dan de gemiddelde bug, maar we gaan het zien.

En dan, geheel terzijde: volgens mij moet de “access” restriction helemaal niet op een node geplaatst kunnen worden. Daar zit m.i. de grootste denkfout. Al vond ik het toilet erg goed gevonden. Idem trouwens voor “incline” en “incline_steep”, dat is ook nooit een punt maar altijd een weg. (Ja, tenzij je overhangende rotspartijen mee gaat nemen maar daar heeft Openstreetmap sowieso de mogelijkheden niet voor aan boord :wink:

Goed dat je een ticket aangemaakt hebt. Misschien dat je nog even kan toevoegen dat het voor beginners nogal verwarrend kan zijn (beginners en JOSM zijn een hot item).

Je moet bij zo’n verbodsbord ook realiseren dat het eigenlijk geen inrijverbod is, maar een verbod tot gebruikmaking van de weg, voor de genoemde categorieën bestuurders. Daarmee slaat het dus op de weg, en niet op de plek waar het bord staat.

Ik dacht vroeger weleens creatief te zijn door af te stappen van de fiets, voorbij het bord te lopen, en na een paar meter weer op te stappen. :slight_smile:

Terwijl overal in Nederland zulke borden gebruikt worden om 1-richting te forceren. Het bord is in dat geval dus ook nog eens rijrichting gevoelig. Dus niet een verbod op gebruik van het wegdeel maar verbod op gebruik in een bepaalde richting…

Een paaltje (barrier=bollard) is weer wel een node met een access restrictie: het is niet verboden om met een auto tot het paaltje te rijden, maar er doorheen is niet de bedoeling. Fietsen daarentegen kunnen en mogen erlangs. Deze key/value combinatie heeft wel al een standaard toegangsrestrictie volgens de wiki.

Over gebruik van specifieke geslotenverklaringsborden voor eenrichtingsverkeer: in de wet staat bij het algemene verbodsbord: “Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee”, bij het eenrichtingsverbodsbord: “Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee”, en bij de overige specifiekere borden alleen “Gesloten voor X”. Niet erg duidelijk dus.