tłumaczenia

Korzystaj?c z tego ze ca?kiem nawali?a mi nawigacja zacz??em t?umaczy? stron? Openstreetmap.
Na razie upora?em si? z tym:
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Pl:Map_Features

Chcia?em zaprosi? do przejrzenia, poprawiania b??dów i ogólnego linczu :slight_smile:

Super, ja zastrzeżeń nie mam :wink:

to jak viru nie ma zastrzezen to ja sie zajme linczem :slight_smile:

good job =]

to może mi powiecie jak opisać drogę rezydencyjną i terytorialną? ;]

hmm, tertiary to raczej trzeciorzedna :slight_smile: co do residential to nie mam pomyslu.

Tertiary to tak jak mówi cheatoss.

A Residental mo?e “dojazdowa”? Albo “osiedlowa”?

osiedlowa chyba brzmi najlepiej. a oddaje sens ‘residential’

Ja bym zamieni? ,przeprawa’’ na ,bród’'.

Tertiary dałbym jako gminna/powiatowa
Residential to raczej nie osiedlowa - może bardziej lokalna.
oczywiście living street to “strefa zamieszkana”

Dzięki za sugestie. Dodałem po przecinku.
living_street to strefa zamieszkania i jest tak wpisana.

Great, thx. Gdyby tylko jeden user nie poprawia? dróg po mapach yahoo :confused: Wed?ug zdj?? Landsat jest 100 metrów ró?nicy, chyba musz? si? w te rejony wybra? z gpsem (u mnie jako? landsat zdecydowanie bardziej pokrywa si? z trackami

Hm, sprawd? w historii kto to i spróbuj si? skontaktowa? mo?e?

Korzystaj?c z okazji, ?e pisz? pierwszego posta, chcia?bym si? przywita? :slight_smile:
Mieszkam w ?wi?tokrzyskim, w Staszowie dlatego te? te regiony “mapuj?”
http://openstreetmap.org/?lat=50.5499&lon=21.1886&zoom=12
Jako pocz?tkuj?cy w tym zakresie mam jeszcze pewne problemy (np. klasyfikacja dróg), ale jako? staram si? radzi?.

Na chwil? obecn? mam tylko drobn? uwag?, uwa?am, ?e przy ‘disused’ zamiast s?owa ‘w?a?ciwo??’ lepsze by by?o s?owo ‘obiekt’, bo tekst: ‘W?a?ciwo??, która jest przydatna do nawigacji, ale jeszcze jest nieprzydatna, lub zosta?a porzucona.’, jest dla mnie nieco niezrozumia?y

Hehe, musz? przyzna?, ?e sam nie mog? zrozumie? co wtedy mia?em na my?li :stuck_out_tongue:
Zmieni?em na: “Obiekt, który jest przydatny do nawigacji, jednak jest nieu?ywany lub porzucony.”

I jeszcze jedno:
tourism=chalet zosta?o przet?umaczone jako ‘szalet’, przypuszczam, ?e chodzi tu raczej o rodzaj drewnianych domków, jakie mo?na spotka? w górach (chatka).

Wiem, ?e móg?bym sam poprawi?, ale nie chc? si? rejestrowa? tylko po to aby zmieni? kilka s?ów.

Pozdrawiam

Korzystajac ze starego watku by nie zakladac nowego chcialbym prosic Was o skladanie tu propozycji polonizacji inych stron wiki.

W tym miejscu wielkie dzieki dla Greggoryusa za przetłumaczenie sekcję lines na wiki:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Key:lanes