Tillatelse fra Statens Vegvesen

Vi har brukt data fra Statens Vegvesen lenge gjennom Kartverkets Elveg-tjeneste og etter tillatelse fra Kartverket. Statens Vegvesen har imidlertid en god del ekstra data tilgjengelig for oss i OSM, og nedenfor har de gitt oss tillatelse til å bruke dette direkte fra dem selv.

Man kan se Vegvesenets data ved å gå inn på vegvesen.no/vegkart. Velg så type objekt ved å trykke på katalog-ikonet i søkefeltet og legg til i søket. Dataene kan lastes ned ved å trykke der det står “ treff”.

Noen eksempler på data som kan hentes ut fra Vegvesenet:

  • Alle veiskilt, også med teksten fra skiltet (heter “skiltplate”)

  • Bomstasjoner

  • Ferister

  • Fartsdempere

  • Gangfelt

  • Signalanlegg (trafikklys)

  • Snuplasser

  • Vegbommer

  • Vegdekke (“massetype”=grus, asfalt osv)

  • etc.

Kategoriene trafikkstasjon, rasteplass, toalettanlegg, døgnhvileplass og veieplass er allerede lagt inn i OSM.

Les mer om Vegvesenets data her: vegdata.no