Tillatelse fra Direktoratet for Mineralforvaltning

Her er tillatelse fra Direktoratet for Mineralforvaltning til å bruke deres åpne datasett. Jeg har lagt inn “Aktsomhetskart for gamle gruver” som nytt lag i JOSM. Kartet viser gamle gruveområder inklusive gjerder rundt gruveåpningene.

DMF har også andre kart som viser f.eks. områder med uttak for sand, grus osv. Disse vises i N50.