Tillatelse fra Brønnøysundregistrene

Her er tillatelse fra Brønnøysundregistrene til å bruke deres åpne data i OSM. Brønnøysundregistrene har en egen side for åpne data.

Det er sannsynligvis Enhetsregisteret som kan være mest aktuelt å bruke. Fra denne søkesiden kan man hente ut ulike kategorier data ved å velge avansert søk og deretter næringskode, f.eks. alle kommunehus/rådhus i Norge. Det finnes også en beskrivelse av API’et. Svarene kommer i JSON-format som deretter kan konverteres f.eks. til CSV her og bearbeides videre i Excel.

Registeret har ikke koordinater, bare adresser. Datasettet kan geokodes med Nominatim, f.eks. via MMQGIS. Merk at ikke alle bedrifter/organisasjoner har registrert forretningsadresse (dvs. besøksadresse) slik at adressen i stedet kan peke til eierens private hjem slik man ofte ser hos Google map.

Jeg har hentet ut alle adressene til de 422 norske kommunene fra Enhetsregisteret. Disse angir dermed alle rådhus og kommunehus i Norge. Datasettet er geokodet i Nominatim gjennom MMQGIS. Ca 1/3 av koordinatene er deretter funnet manuelt fordi det mangler mange tusen adresser for Norge i OSM, samt fordi mange av adressene i Enhetsregisteret mangler nøyaktige gatenavn/husnummer. Til slutt er det gjort oppslag på kommunenes websider for å finne ut om kommunen kaller administrasjonsbygget sitt for rådhus, kommunehus, tinghus, eller noe annet.

Jeg har nå tenkt å legge disse inn i OSM. Halvparten av kommunehusene/rådhusene finnes i OSM fra før og vil bli flettet inn.

Rådhusene vil bli lagt inn med amenity=townhall, name, website og en ref som angir kommunenummer.

Den ferdige osm-filen ligger i denne folderen med navnet Kommunehus.osm. Ta gjerne en titt og gi kommentarer. Det er sikkert en og annen feil der.

Veldig godt jobba !

Men hvordan finner man og håndeter dubletter?
Så f.eks at Rådhuset i Lillehammer ble lagt inn for noen få dager siden.
Men oppgir ikke de lokale navnene brukt på kommunens hjemmeside: Servicehuset og Rådhuset.

https://www.openstreetmap.org/node/5926916074/history

V.s


  <node id='-39089' action='modify' lat='61.11464446874' lon='10.46743953069'>
    <tag k='amenity' v='townhall' />
    <tag k='name' v='Lillehammer rådhus' />
    <tag k='ref' v='0501' />
    <tag k='website' v='http://lillehammer.kommune.no/' />
  </node>


Mvh Morten (som er helt grønn på importer)

Jeg har tenkt å bruke Conflation plugin for å flette eksisterende kommunehus med det nye datasettet. Man laster ned amenity=townhall og office=government, og så finner Conflation treff innenfor en gitt radius. Taggekonflikter kommer opp på samme måte som for Merge-funksjonen.

Jeg har tenkt å fjerne office samt navn av type «Lillehammer kommune» (brukes om kommunegrensene). Andre navn som f.eks. Servicetorget kan legges inn (av andre) etterpå i alt_name eller tagges i en egen office node for å angi en egen del av kommunehuset. Høres det greit ut?

Jepp!

(Ser det allerede er utført. https://www.openstreetmap.org/changeset/63221189 )