Tijdsreeks weergave van 400 locaties en 50 parameters op een kaart

Hallo,

Mijn probleem is het volgende:

Ik ben onlangs begonnen met het plotten van gegevens op de OSM via QGIS. Ik ben heel nieuw met dit, maar ik kan al leuke kaarten genereren. Waar ik tegen aan loop (mijn uitdaging) is het plotten van cijfersreeksen op een kaart.
De kaart die ik wil maken bevat 400 meetstations. Op ieder meetstation worden ca. 50 parameters gemeten op verschillende dagen (niet op vaste intervallen, steekproefsgewijs). Nu wil ik inzichtelijk maken hoe de verschillende parameters zich gedragen in de tijd, op alle 400 locaties, en op 1 kaart (als dat al mogelijk is). Ik kan natuurlijk 50 plaatjes maken (voor iedere parameter) met daarop 400 locaties, maar dan mis ik de variabele ‘tijd’. Op dit moment doe ik het wel op die manier. Ik werk dan met gemiddelden over een bepaalde periode. De gemiddelde waarden classificeer ik en ken verschillende kleuren toe. Maar dit is niet optimaal. Ik wil meer. Wat ik er daarom naast doe is cijferreeks analyse (trendanalyse) met behulp van excel (grafieken maken + statische gegevens berekenen). Dat levert leuke info, maar ik mis dan de geografische intel… Ik wil dit samenbrengen in 1 systeem.

Ik heb zelf de volgende oplossing bedacht, en ik wil jullie vragen hier op de schieten of om alternatieven aan te dragen (want het is een nachtmerrie om dat te gaan maken). Misschien heeft iemand al eens hetzelfde probleem ondervonden en weten op te lossen.

  1. Voor iedere parameter maak ik meerdere kaarten. Ik bereken dan een gemiddelde per maand en plot die op de kaart. Dat levert per parameter zo’n 120 kaarten (10 jaar historie) per parameter (in totaal dus 120 x 50 = 6000 kaarten die ik moet maken → forse klus). Die kaarten gooi ik in een presentatie / film bestand die ik af speel. Op die manier krijg ik een beeld van lokale veranderingen in de tijd op bepaalde meetstations (of bepaalde regio’s → meerdere meetstations vertonen hetzelfde beeld). Als de 6000 kaarten eenmaal gemaakt zijn is het een kwestie van 50 kaarten maken per maand en bijhouden (de historie verandert namelijk niet). Dit is vooral leuk voor een presentatie aan mijn management, maar voor trendanalyse is het niet echt ideaal (het komt aan op het geheugen omdat de kaarten ‘verspringen’ naar de volgende maand).

Misschien is er al een GIS programma die dergelijke functionaliteiten biedt. Bijvoorbeeld door balkjes op een kaart te plotten. Die balkjes zijn dan opgesplitst naar hokjes. Elk hokje staat voor een maand. En elk hokje krijgt een kleur. Zoiets.

Kort samengevat:

Hoe krijg je het inzichtelijk op een landkaart dat de data van een bepaalde vaste locatie varieert in de tijd.

Als voorbeeld nog de volgende datareeks, stel je hebt de volgende (fictieve) data reeks:


Gemeten IJzerconcentratie op locatie 1 en locatie 2:
      loc 1   loc2
nov-11	0.1	0.1
dec-11	0.3	0.3
jan-12	0.1	0.5
mrt-12	0.2	0.6