Tijdelijkgeslotenverklaring

Hoe tag ik een weg die tijdelijk (van zaterdag t/m zondag) voor auto’s en motoren gesloten is (en dus niet voor fietsers/voetgangers)?

Martin

Martin, had je deze al gelezen http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:access#Access_time_and_other_conditional_restrictions dan wordt het motor_vehicle=yes, access:conditionel= no @ (sa - su)

Met access:confitional geldt het weer voor iedereen en moet je de andere categorieen (incl foot, bicycle, …) weer in dat tijdvenster explitiet gaan toestaan.
Ik ga even uit van een bord C12 gezien je beschrijving, dus moet je de categorieen die hier vermeld staan meenemen.
Dus motor_vehicle:conditional=no @ (sa-su) en hetzelfde voor de mofa:conditional en moped:conditional maar dan deze laatste 2 met yes @ (sa-su) om ze als uitzondering van motor_vehicle weer toe te staan.

Het is inderdaad C12 met als eerste onderbord: Za 12 h - zo 21h en als tweede onderbord “m.u.v. landbouwvoertuigen en aanwonenden”.

Gelukkig is de geslotenstelling in beide richtingen gelijk, wat overigens gezien het feit dat het ene einde in NL ligt en het andere in B, een klein wonder mag heten.

Ik ga zal zelfs eens kijken wat het zal moeten zijn, maar alle bijdragen welkom!

Zou de volgende werken:
highway=unclassified
motor_vehicle=conditional:destination OR agricultural OR su 21:.00 - sa 12:00
motorcycle=conditional:destination OR agricultural OR su 21:.00 - sa 12:00

Wellicht dat dit draadje nog je nog kan helpen: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=27212
Denk dat je er niet onderuit komt om er:

motor_vehicle:conditional=destination @ (sa 12:00 - su 21:00)
agricultural:conditional=yes @ (sa 12:00 - su 21:00)
mofa:conditional=yes @ (sa 12:00 - su 21:00)
moped:conditional=yes @ (sa 12:00 - su 21:00)

van te maken.
En die tags dan eigenlijk enkel om het stukje direct na de bebording zodat het stuk in het midden restrictievrij is zodat iedereen zich daartussen vrij kan bewegen.

De conditional tags voor agricultural, moped en mofa zijn niet nodig. De simpele tags agricultural=yes, moped=yes en mofa=yes zijn genoeg. De rede is dat meer specifieke transporttypes prioriteit over minder specifieke transporttypes (conditional of niet) hebben. Dat is regel nummer 1 bij http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Conditional_restrictions#Evaluation_of_conflicting_restrictions

Ja, ik weet dat het soms een beetje complex is bij die conditional tags.

Zo lezend zie ik dat er diverse manieren bestaan…

Ik ben uiteindelijk op de volgende uitgekomen. Ik denk dat die syntactisch juist is.

access=no
agricultural=yes
bicycle=yes
destination=yes
foot=yes
highway=unclassified
horse=yes
motor_vehicle:conditional=yes @ ((Su 21:00)-(Sa 12:00))
motorcycle:conditional=yes @ ((Su 21:00)-(Sa 12:00))
name=Mergelweg
surface=asphalt

Wat me opvalt is dat afhankelijk van de bron de ene keer conditional in de key staat, de andere keer in de value…

JOSM validator geeft wel een volgens mij onterechte foutmelding over de time range:

“Time range does not continue as expected”

E.e.a. zichtbaar in de volgende changeset: https://www.openstreetmap.org/changeset/27428938

Heb de foutmelding in de validatie van de tijd opgelost door er dit van te maken:
no @ (Sa 12:00-24:00; Su 00:00-21:00)

Het lijkt alsof een tijdrange van een tijdstip op een dag tot een ander tijdstip op een andere dag niet gaat?