Teikning av fjordgeometri

Når ein klikkar seg rundt med Carto er det ofte blått i blått så langt auge kan sjå, utan ein einaste merkelapp.

Særleg gjeld dette område som Finnmarksfjordene. Her er Varangerfjorden ein node, som berre nominatim gjer det mogleg å finna, Tanafjorden finst ikkje i det heile, og Porsangerfjorden er eit forenkla polygon (og er fylgjeleg den einaste som visast på kartet).

Hadde vel vore kjekt å gje dei noko geometri?

Sognefjorden er eit multipolygon med 2000 medlem, og sjølv om dette er godt vaksent, er det jo ikkje direkte skrekkeleg for ein type objekt vi ikkje treng alt for mange av.

Er det sterke innvendingar mot å gje fjordane litt geometri, i fyrste omgang forenkla polygon?

1 Like

Se Norway Community consultation - straits (Omsundet vs. Rensviksundet) - #5 by anderfo

Som du ser er jeg tilhenger av å tegne fjordene som polygoner, gjerne forenklede polygoner for å gjøre det enklere å behandle. Siden fjordarmer gjerne har egne navn, har jeg ofte brukt (forenklede) multipolygoner.
Tror jeg har tegnet de fleste fjordene mellom cirka Namsos og Molde, pluss området mellom Bodø og Lofoten. Du kan se hvordan det fungerer f.eks. her MTBmap.no - Norwegian Mountainbike Map og her MTBmap.no - Norwegian Mountainbike Map

1 Like

Jeg har sterke innvendinger mot å legge til kystlinje og øyer i slike polygoner. Det gjør redigering av f.eks. kystlinjen mye vanskeligere + slike relasjoner er vanskelige å holde oppdatert over tid (relasjonene brekker). Men enkle polygoner som ikke berører andre features er ok synes jeg. For mindre bukter og viker holder det lenge å bruke bare en node.

Ellers greit å vite at det finnes et stort antall ferdige stedsnavn for fjorder, bukter, stred og andre sjønavn å plukke fra SSR-filene her: Central place name register import (Norway)/Progress

1 Like

Fint initiativ!

Personlig liker jeg å bruke ikke-forenklede polygoner (dvs. bruke kystlinjen). Dette handler mest om å unngå “clutter”. Når man bruker en forenklet polygon får man en ekstra linje som følger tett på kystlinjen. Dette skaper mer visuelt rot i editoren, som gjør det mindre tilfredsstillende å jobbe med et område.

Jeg har dog forståelse for hensynene @NKA ønsker å ta, og å begynne med forenklede polygoner er i alle fall en stor forbedring fra nå-situasjonen, så kjør på.

1 Like

Har eksperimentert litt med fjorder. Jeg synes det gir aller best resultat å tegne fjorden som en linje, ikke område/polygon. Som linje blir navnet på fjorden plassert/orientert langs streken, slik man forventer. I tillegg unngår man at fjordnavnet dukker opp i sidefjorder som har et helt annet eget navn.

Carto tegner fjordnavnet med veldig liten font og med høy/detaljert zoom, men andre kart tegner bra.

1 Like

Jeg har også tegnet fjorder som ei linje. Enkelt og greit, og slipper å bale med store relasjoner. Har gjort det samme med daler.

Ikke helt konsekvent med hvilken tag jeg har brukt, men jeg heller også mot enkle linjer i fjorder og daler: overpass turbo

Tenkte å være litt kontrær, bare for OSM-historiebøkenes skyld.

Selv om jeg syns en linje-representasjon av en fjord er bedre enn ingenting er jeg fortsatt mest fan av areas, og da gjerne med gjenbruk av kystlinjen som grense.

At noen rendering engines sliter med å plassere labels korrekt på fjorder er riktig, men jeg syns ikke det bør være et hensyn vi bør ta. Det er mulig å få til labelingen skikkelig, bare litt mer utfordrende. Dessuten er ikke fjorder de eneste komplkese konkave områdene vi har som vil møte på samme utfordring. Det er like greit å skyve utfordringen over på konsument, slik at problemet blir løst på en ordentlig måte.

Fordelene med areas er mange:

  • Mer korrekte estimater av område
  • For fjorder med grener respekterer man One feature, one OSM element - OpenStreetMap Wiki
  • Man kan representere overlappende fjordhierarkier, der man har en under-fjord inni en større fjord.
  • Wikipedia får finere illustrasjonskart i artiklene sine

Med andre ord; bruk linjer så mye dere vil, men gjerne oppgrader til area om dere finner inspirasjon til det på et tidspunkt. Og ikke minst; ta vare på de areaene som alt er kartlagte.

3 Likes

Det hadde vært fint om vi kunne få en konsensus her, og flertallet ser ut til å bruke en linje.

I mellomtiden har Carto sluttet å tegne polygoner med natural=bay/strait (på annet enn veldig liten zoom), så interessen vil vel forsvinne av seg selv. Bay/Strait area labelling leads mappers to create huge polygons · Issue #4546 · gravitystorm/openstreetmap-carto · GitHub

Konsensus trenger ikke være at det bare skal finnes én smal sti å følge. Jeg kan virkelig ikke se at det er et problem at det finnes flere måter å kartlegge fjorder på. Dette er jo allerede praksis for veldig mye i OSM.

2 Likes

Så småfjorder kan være areas og storfjorder blir en strek. En fjord er vel å sammenligne med et sund eller en ås, og de tegnes ikke som area. Jeg er good med strek-tanken.

Ref area så tenker jeg bare på alle de ganger der fjorder, bukter sund og alt mulig vil gå på tvers av hverandre. Da blir det slitsomt med areas. Men men, man må jo alltid se an per situasjon. Og som NKA sier, hvis carto slutter å rendere så vipper det vel over taggingen til strek uansett.

Det blir jo veldig pent med område-fjorder da. Jeg har laget mange slike. Skal sies det , som alt annet, styr å vedlikeholde og hvis en tilliggende kommune får kystlinje importert så blir det smertefullt

Men det har jo en verdi, kontra en enkel strek

2 Likes

Løses ikke akkurat det problemet med forenklede polygoner? (selv om det kan se mer rotete ut, blir det i hvert fall ikke påvirket av om noen justerer kystlinja)
Jeg har generelt brukt kystlinja på små fjorder og et forenklet polygon på store fjorder (og sund, m.m.). Har forsåvidt nevnt det langt oppe i tråden her… .)

Enig.
Jeg synes fjordens (polygonets) areal er viktigere enn fjordens (fjord-linjas) lengde når man f.eks. skal bedømme hvilket zoomnivå fjordens navn bør tegnes på og hvor stor skrifta bør være (i praksis første punkt i lista til @harahu lenger opp her).

Forøvrig synes jeg ikke det trenger å være kun én måte å tegne en fjord på. Jeg synes både detaljerte polygoner, forenklede polygoner og linjer bør være lov å bruke. Men det går jo an å ha retningslinjer (særlig for førstnevnte) slik at det ikke blir for kompliserte mega-multipolygoner med titusenvis av medlemmer.

1 Like