Teikning av fjordgeometri

Når ein klikkar seg rundt med Carto er det ofte blått i blått så langt auge kan sjå, utan ein einaste merkelapp.

Særleg gjeld dette område som Finnmarksfjordene. Her er Varangerfjorden ein node, som berre nominatim gjer det mogleg å finna, Tanafjorden finst ikkje i det heile, og Porsangerfjorden er eit forenkla polygon (og er fylgjeleg den einaste som visast på kartet).

Hadde vel vore kjekt å gje dei noko geometri?

Sognefjorden er eit multipolygon med 2000 medlem, og sjølv om dette er godt vaksent, er det jo ikkje direkte skrekkeleg for ein type objekt vi ikkje treng alt for mange av.

Er det sterke innvendingar mot å gje fjordane litt geometri, i fyrste omgang forenkla polygon?

1 Like

Se Norway Community consultation - straits (Omsundet vs. Rensviksundet) - #5 by anderfo

Som du ser er jeg tilhenger av å tegne fjordene som polygoner, gjerne forenklede polygoner for å gjøre det enklere å behandle. Siden fjordarmer gjerne har egne navn, har jeg ofte brukt (forenklede) multipolygoner.
Tror jeg har tegnet de fleste fjordene mellom cirka Namsos og Molde, pluss området mellom Bodø og Lofoten. Du kan se hvordan det fungerer f.eks. her MTBmap.no - Norwegian Mountainbike Map og her MTBmap.no - Norwegian Mountainbike Map

1 Like

Jeg har sterke innvendinger mot å legge til kystlinje og øyer i slike polygoner. Det gjør redigering av f.eks. kystlinjen mye vanskeligere + slike relasjoner er vanskelige å holde oppdatert over tid (relasjonene brekker). Men enkle polygoner som ikke berører andre features er ok synes jeg. For mindre bukter og viker holder det lenge å bruke bare en node.

Ellers greit å vite at det finnes et stort antall ferdige stedsnavn for fjorder, bukter, stred og andre sjønavn å plukke fra SSR-filene her: Central place name register import (Norway)/Progress

1 Like

Fint initiativ!

Personlig liker jeg å bruke ikke-forenklede polygoner (dvs. bruke kystlinjen). Dette handler mest om å unngå “clutter”. Når man bruker en forenklet polygon får man en ekstra linje som følger tett på kystlinjen. Dette skaper mer visuelt rot i editoren, som gjør det mindre tilfredsstillende å jobbe med et område.

Jeg har dog forståelse for hensynene @NKA ønsker å ta, og å begynne med forenklede polygoner er i alle fall en stor forbedring fra nå-situasjonen, så kjør på.

1 Like

Har eksperimentert litt med fjorder. Jeg synes det gir aller best resultat å tegne fjorden som en linje, ikke område/polygon. Som linje blir navnet på fjorden plassert/orientert langs streken, slik man forventer. I tillegg unngår man at fjordnavnet dukker opp i sidefjorder som har et helt annet eget navn.

Carto tegner fjordnavnet med veldig liten font og med høy/detaljert zoom, men andre kart tegner bra.

1 Like

Jeg har også tegnet fjorder som ei linje. Enkelt og greit, og slipper å bale med store relasjoner. Har gjort det samme med daler.