Tagowanie pochyłości dróg i ścieżek.

Znając poziom początku i końca odcinka drogi, czy jest sens tagowania pochyłości?
Zwłaszcza pochyłości ścieżek wymagających dużego wysiłku dla osób/rowerzystów/niepełnosprawnych mających trudności z poruszaniem się.
Jeżeli tak, to jak oznaczyć tą wartość względną. Kierunek do góry/ do doły byłby zależny od kierunku wektor drogi.

Bierzesz pod uwagę początek i koniec drogi. Koniec - Początek = x
Z tego co widze to http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:incline sluzy do maksymalnego nachylenia, ale znalazlem kilka incline:avg
https://taginfo.openstreetmap.org/keys/incline%3Aavg