Tagitys: Rakennetut tiemäiset kevyen liikenteen väylät/latupohjat

Leveät tiemäiset kevyen liikenteen väylät ja erityisesti ne, joita talviaikana käytetään latupohjina, on merkitty openstreetmapiin monella eri tavalla tägittäjän näkökulmasta riippuen. Joku merkkaa ne footwayksi, toinen cyclewayksi ja kolmas trackiksi.

Tägitysohjeet näille eivät ole yksiselitteiset.

Fyysisesti se on track, leveä väylä, jota voisi ajaa autolla jos se olisi sallittu. Tämä kuvaa väylää ehkä parhaiten, track näkyy kartoissa muista poluista erottuvana ja selkeästi kertoo, että kyseessä on leveä väylä. Lisämääreillä voidaan sitten kertoa tarkemmin käytöstä, piste-tagit latupohjille ja motor vehicles = no kertomaan ettei moottoriajoneuvoja. Siellä on myös mtb winter, jonka voi laittaa no:ksi, cyclingille ei tiemmä voi laittaa arvoksi summer:ia yes:n sijaan.

Tägitysohjeiden (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:WikiProject_Finland/Piirto-ohjeet#Jalkak.C3.A4yt.C3.A4v.C3.A4t.2C_py.C3.B6r.C3.A4tiet_ja_muut) mukaan cycleway näyttäisi näille osuvimmalta luokitukselta. Ko. väylät taitavat olla pääosin liikennemerkein merkattu yhdistetyksi pyörä- ja jalankulkuväyläksi, joka puoltaisi cyclewayn käyttöä. Toisaalta ainakin täällä lähiympäristön liikennemerkit on nyt talvella pussitettu mustaan muovipussiin, ja hiihtäjän kannalta uran merkkaaminen pyörätieksi ei kuulosta oikealta.

Footway lienee talviajan ja hiihtäjän näkökulmasta se mitä he käyttävät tägittämiseen. Tarkkaan ottaen kävely ladulla on kielletty, mutta tietyllä tavalla footway on looginen hiihtonäkökulmasta. Tämä on kuitenkin minusta huonoin merkkaustapa, koska footway renderöidään nykyään samalla tavalla kuin kaikki muutkin polut, jolloin nämä eivät erotu muista poluista (riippuen toki renderöinnistä). Aiemminhan openstreetemapissa polut renderöitiin mustalla ja footwayt punaisella, mutta käytäntö vaihtui jossain vaiheessa. Tägitysohjeidenkaan mukaan (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:Tag:highway%3Dfootway) footwayksi merkkaaminen ei kuulosta oikealta.

Kaikkia näitä löytyy ja sama väylä muuttuu kartalla ajoittain trackista footwayksi ilman perusteltua syytä. Lopputulos on sekava. Merkkaamiskäytäntöä pitäisi yhdenmukaistaa ja wikiin pitäisi saada näille oma ohje, nykyohjeet eivät riitävän tarkasti ohjaa käyttämään yhdenmukaista merkintää.

Ehdotan, että wikiin lisättäisiin näille oma ohje, rakennetut tiemäiset ulkoiluväylät, ja ohjeessa ne tagattaisin trackeiksi ja lisatageina asetettaisiin motor vehicles = no, ja jos kysessä on latupohja niin jokin kertomaan siitä, esim. piste-tagit, ehkä route = ski ja vielä mtb:winter = no (viimeisimmän voi toki pyöräilijät käydä itse lisäämässä jos tarpeen).

Yksi workaround latupohjille toki on kirjoittaa väylän nimeksi “Latupohja” jolloin se näkyy kartalla määrävälein riippumatta siitä onko kyseessä track, cycleway tai footway.

Hei!

Mietin yli kymmenen vuotta sitten itse samaa asiaa tällä samalla foorumilla :).

Silloin ihan viisaaksi vastaukseksi annettiin käyttää latujen merkkaamiseen relaatioita, eikä erillistä tagia.

Useimmiten näille teille löytyy kuitenkin selvät ja objektiiviset määreet. Siis useimmiten esim. pyöräilyä ei ole kielletty, mutta moottoriajoneuvojen käyttö aika usein on. Karkealla soralla pohjustetut tiet ja latupohjat ovat useimmille pyörille aika raskaita polkea, kun taas hienommalla aineella päällystetyt polut käyvät pyörillekin jo paremmin. Tietysti tuollaisilla metsäteillä footway/cycleway/path/track -valinta on ainakin vähän makuasia, mutta nuo kieltotagit ja päällystetagit eivät.

Tagittamisessa ylipäätään ei kannata miettiä renderöintiä, vaan muita objektiivisia määreitä, kuten juuri sallittuja ja ei-sallittuja kulkuvälineit ja pohjan/päällysteen laatua, joille on omat tagit. OSM:n karttarenderöinti muuttuu ajan kuluessa, ja optimoi yleistä kartoitista. Jos haluaa tehdä datasta omia spesifimpiä karttoja, se on ihan mahdollista ja toivottavaakin. Tällöin on tärkeää, ettei kartoita jotain renderöijää varten, vaan tehdä itse datasta mahdollisimman paljon todellisuutta vastaavaa. Relaatio-tagi kertoo, että tie toimii talvisin latuna ja kävely ja pyöräily saattaa olla osan vuodesta kiellettyä tai ainakin ei-toivottua.

Tuo relaatio on sikälikin kätevä, että monet ladut kulkevat talvisin peltojen ja jopa järvien poikki, ym.

T: Tolstoi

OK,
relaatioilla saa väylän osat sidotuksi toisiinsa, mutta oikeastaan hain sitä, että kun footway/cycleway/path/track -valinta niillä väylän osilla on makuasia, niin tuo maku olisi yhdenmukaisempi. Jos se väylä on 4-5m leveä luisteluhiihtoon tehty ura ja teknisessä mielessä sulaan aikaan autolla ajettavissa, niin footway ja path ovat harhaanjohtavia tageja, ne tarkoittavat pienempiä väyliä/polkuja. Cycleway ja track ovat parempia, mutta cycleway on siitä huono, että väylä ei kuitenkaan ole talvella cycleway. Siksi ehdotin niiden merkkaamista trackeiksi, ja niille sitten noita lisämääreitä tarpeen mukaan.

Hei vielä!

Hyvä täsmennys ja hyvä kysymys, johon ei ole ihan helppo vastata!

En tiedä, kuinka realistista on saada täysin yksiselitteiset ohjeet varsinkaan tuolllaisten metsäteiden tagittamiseen, mutta mahdollisimman selvät ohjeet olisivat tietysti kaikkien etu. OSM on tietenkin vain malli todellisuudesta, eikä loputtoman tarkkaa tai yksiselitteistä mallinnusta ole mahdollista saavuttaa.

Jäin miettimään tuon track-tagin kohdalla kuitenkin ongelmaa juuri moottoriajoneuvojen kanssa. Track-tagin englanninkielinen tagisivu antaa vähintään implisiittisesti ymmärtää, että se on tarkoitettu nimenomaan moottoriajoneuvoilla ajettavien “metsäteiden” tagitukseen. Itse tulkitisin niin, että jos vain huoltoajo on sallittu, ajoneuvolla ajo tiellä ei ole sallittu (vaikka olisi tien leveyden puolesta sinänsä mahdollinen).

Eli highway=track ja motor_vehicle=no on tavallaan ristiriitainen tagitus. Jos metsätiellä ei saa ajaa autolla, se on sitten ehkä path tai footway?

On muuten sanottava, että tuo footway/path-tagin valinta on joskus vaikea kaupungissakin. Monelta ilmiselvältä kaupungissa kulkevalta, jopa asfaltilla päällystetyltä, kävelytieltä (footway) puuttuu kokonaan kävelytietä osoittava liikennemerkki, ja olisi johdonmukaisuuden nimissä kai merkittävä pathiksi, mutta monessa kohdassa kaupungissa tuntuisi tosi oudolta, ja ovat siksi footwayita.

Mitähän muut ajatelevat?

Minun näkemys on, että yksittäiset tienpätkät tagitetaan siten kuin ne (kesällä) maastossa ovat, ja itse ladut merkitään relaatiolla (type=route) siten kuin ne talvella ajetaan. Sama koskee moottorikelkkailu-uria.

Käytännössä ainakin täällä Keski-Suomessa tämä tarkoittaa useimmiten track+motor_vehicle=no+horse=no. Ei kuitenkaan aina.

Yleisesti ottaen nuo väylät ovat kesäaikaan ns. pururatoja tai metsäautoteitä, joita ei erota muista metsäautoteistä muuten kuin liikennemerkein ja toisinaan ei niistäkään. Maanomistajat (muutkin kuin kunta) käyttävät niitä metsänhoitoon, puunajoon, peltohommiin yms joskus talvisinkin jos toki yleensä vain kesäisin.

Pienemmät ladut, joita voi hoitaa vain moottorikelkalla, ovat highway=path tai ei mitään.

Järvien ja peltojen ylityksiin ei kannattane laittaa itse väylään mitään highway-tagia. Samoin niin kosteat paikat, ettei niitä pitkin kesällä voi liikkua.

Mahdolliset pitkospuut tulee noissa tapauksissa highway=path+bridge=boardwalk.

Footpath ja cycleway on vähän heikkoja, kun ne implikoi tiettyä käyttötarkoitusta joka latupohjan tapauksessa ei talvisin sitä ole. Eikä nämä siitä syystä yleensä ole osa mitään varsinaista tarkoituksellista yleistä kulkuväylää paikasta a paikkaan b samalla tavalla kuin tyypillinen pyörätie on. Sitäpaitti tyypillinen latupohja on aika tympeä ajettava ei-maastopyörällä.

Asian vierestä: kaupungissa jalkakäytäviä ei tarvitse merkitä jalkakäytäviksi liikennemerkillä, ne ovat sitä ilmankin. Pyörätie pitää merkitä erikseen jotta sillä on laillista pyöräillä, muuten se on jalkakäytävä jolla ei saa pyöräillä. Näistä lähtökohdista niitä merkkejä viljellään, ja niitä ei ylläpito/kustannussyistä haluta laittaa yhtään enempää kuin on pakko.

Asian vierestä 2: voisi tietysti ajatella että nimenomaiselle kuntoradalle laadittaisiin vaikka joku ihan oma taginsa tyyliin highway=leisure_track. Leisure=track on ihan eri asia. Mutta menestymisen edellytykset voi olla heikkoja ja niitä tageja on nytkin aika paljon. En tiedä onko kukaan ehdottanut, en tiedä kannattaisinko itsekään enkä tiedä sitäkään kuinka suomalainen juttu tämä on. Normaali highway=track on minusta ihan riittävä.

Avoimissa latukartoissa tuo piste:type=nordic on se jolla ladun saa näkyville ja niiden kannalta on aika yhdentekevää mikä se viiva oikesti on tyypiltään. Eli aika monenlaisesta viivasta voi tehdä ladun ja hyvä niin. Eli paras kuvaustapa on se, että ura kuvataan mahdollisimman oikein ja tämä kuitenkin tilapäinen latuhomma kuvataan esimerkiksi näillä ohjeilla.

http://www.opensnowmap.org/iframes/how-to-eng.html

Lähinnä viimeaikojen haasteeksi on tullut nimenomaan tuo ladun ja ulkoilutien yhdistelmä. Missä vaiheessa kannattaa kuvata asia erillisellä viivalla, jos latu oikeasti tehdään ulkoilutien sivuun?

Ulkoiluteissä olen käyttänyt bike=designated, joka on käytännössä merkillä ilmoitettu pyörätie, myös merkittömissä tapauksissa, jossa on ilmiselvää, että ura on tehty juuri sitä varten, joita minun kotinurkilla riittää. Tämä lähinnä siksi, että avoimissa pyöräkartoissa saan näin kaikki pyörätiet erottumaan yleisistä poluista eikä ole oikein realisistista että ihan kaikki pyörätieksi kaupungin reunamilla rakennetut pätkät on pyörätieksi liikennemerkein merkitty.

Eli kuten Tolstoi totesi - mitä tarkemmin maailman saa kuvattua sen paremmin ja sitten hommaksi jää se, että renderöinti eri palveluissa oppii noudattamaan noita mahdollisimman oikeita tägityksiä.

Viime aikoina olen tehnyt päivityksiä lähinnä näiden palvelujen tarpeisiin, joista tuo Finomena Bikemap on kyllä kova juttu maastopyöräharrastajalle - ainakin Tampereella

https://openskimap.org/
http://www.opensnowmap.org/
https://bikemap.finomena.fi/