Tagging snelwegen

Er is de afgelopen weken discussie geweest over de tagging van snelwegen. Een lastige discussie, aangezien de map features nog niet zo heel duidelijk lijken te zijn gedefinieerd. Er komt in ieder geval één duidelijke lijn uit de discussie: de behoefte aan consistentie. Ik gebruik OSM regelmatig in zowel NL als België op een Garmin, en merk de nodige inconsistentie. In mijn -door sommigen minder gewaardeerde- enthousiasme heb ik diverse wijzigingen aangebracht, daarbij de nodige mailwisseling gehad met MaarssenMapper en de NL map features al enigzins verduidelijkt. Maar er is meer verduidelijking nodig om de consistentie te verkrijgen. Enkele punten voor de tagging:

  1. uitgangspunt: consistentie. Aangezien OSM één grote database is: internationale consistentie. Gelijksoortige situaties in het buitenland om die reden gelijksoortig taggen in NL
  2. niet zo spannend: snelwegen: motorway; op- en afritten: motorway_link
  3. motorway_link: net voor de daadwerkelijke afrit -het witte vlak- laten starten (de AND tags starten vaak na de daadwerkelijke afrit wat erg verwarrend werkt in de praktijk; in Duitsland is weinig consensus te zien: afritten starten tussen het begin van een uitvoegstrook en het einde van een uitvoegstrook.)
  4. parallelrijbanen: motorway_link met het A nummer van de hoofdrijbaan als ref. De motorway_link voor parallelrijbanen is helder beschreven in de Engelse en Duitse map_features, zie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway_link. Voorbeeld in Duitsland: Bremener Kreuz http://www.openstreetmap.org/?lat=53.04107&lon=8.98611&zoom=16&layers=M . Voorbeeld in Frankrijk: http://www.openstreetmap.org/?lat=48.97342&lon=2.4883&zoom=17&layers=M. Voorbeeld in België: http://www.openstreetmap.org/?lat=50.78897&lon=3.22977&zoom=16&layers=M Voorbeeld in NL: de Brienenoordbruggen.
  5. Verbindingswegen op knooppunten: taggen als motorway_link met als ref de destination_motorway. Daar is al door een user tegen ingebracht dat de ref van de bronsnelweg doorloopt tot de nieuwe snelweg. Alternatief zou dan zijn om als ref de nummering volgens de hectometerbordjes te gebruiken en destination tag in te zetten om de doelsnelweg te taggen. Dat is echter niet consistent met de map features: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway_link
  6. Afritten taggen met het afritnummer als ref en de destination tag voor de plaatsaanduiding. 'To attach more information for the motorway_link you should add the destination of the motorway the link belongs to: destination=* Indicates where the following motorway goes to. Consider the direction of the way and use the name of the city written on the sign which belongs to the motorway_link: for example “London”. To attach more information for the motorway you should add the junction number. ’ volgens de Engelse map_features: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway_link
  7. Als een user snelwegen hertagt: pak gelijk hele snelwegen aan en niet alleen stukjes (bijvoorbeeld het gebruik van motorway_link bij benzinestations is nu erg inconsistent doorgevoerd in NL)

Graag - bij voorkeur beargumenteerd per onderdeel 1 t/m 7- reactie op deze tagging. Op basis daarvan heb ik het voornemen de NL map features verder te verduidelijken en een project(je) starten om met andere mappers de snelwegen in NL in hun geheel consistent te maken. Ik hoor ook alvast graag wie daaraan wil bijdragen.

Bedankt voor je toelichting!

Consitentie is inderdaad erg belangrijk. Als je internationale consistentie wilt bereiken zou deze discussie misschien op de internationale tagging-ML beter op zijn plaats zijn?

Ook belangrijk is controleerbaarheid. Als de tagging puur obectief zou zijn (en perfect gedocumenteerd), zouden alle mappers dezelfde waarden toekennen bij gelijke omstandigheden. Dan heb je ook minder/geen discussie over goed en fout.

Ad 4: Tegenvoorbeelden zijn ook te vinden: bijvoorbeeld de M60 bij Manchester: http://www.openstreetmap.org/?lat=53.43234&lon=-2.30407&zoom=16&layers=M .

Nog een puntje voor de discussie:

  1. Om individuele rijbanen individueel te taggen wordt in de UK “carriageway_ref” gebruikt. Hierin zouden we de aanduiding van de hectometerpaaltjes kunnen zetten. Op de hoofdrijbanen zie je “li” dan wel “re” (links/rechts als je rijdt in de richting dat de hectometers oplopen) en op de andere rijbanen (inclusief op- en afritten) wordt een zwarte letter op een geel vlak gezet. Als we standardiseren op het formaat “A12p” of “A27re” heeft het officiele wegnummer ook een plekje.

Zoals ik op de mailinglist al schreef, en hier zal herhalen: Ik ben het eens met alles behalve nr 4.

Ik weet niet welke Engelse en Duitse Mapping Features pagina’s jij leest, maar in degene die je linkte is helemaal niet “helder beschreven” dat parallelrijbanen motorway_link moeten zijn. Sterker nog, er wordt helemaal niet gesproken over parallelrijbanen. Er is omschreven dat motorway_link is voor de wegen die van en naar een motorway voeren. Dat zijn dus de op- en afritten, zowel naar het OWN als naar tankstations/verzorgingsplaatsen. Alleen die stukken.

Parallelrijbanen zijn volwaardige stukken snelweg en dienen om die reden highway=motorway te zijn.

Over punt 4:
Eigenlijk klinkt het mij wel logisch.

Op de wiki pagina http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway_link
staat een voorbeeld : http://wiki.openstreetmap.org/w/images/9/92/Big_motorway_junction.png

Deze situatie is iets wat ik bij de A73 bij Venlo ook zie : http://www.openstreetmap.org/?lat=51.39739&lon=6.12807&zoom=16&layers=M

Bij Venlo is tot vlak voor de ‘kruising’ met de A67 de snelweg 4 baans (2 banen in elke richting).
Vlak voor deze kruising splitst zich er een derde rijbaan vanaf. Vanaf deze rijbaan kun je dan naar de A67, maar ook rechtdoor.
Rij je rechtdoor dan is er een klein stukje afrit 13 waarop je via deze derde rijbaan van de snelweg af kunt.
De derde rijbaan sluit iets zuidelijker aan op de andere rijbanen en vervolgens weer een 4 baans snelweg (2 banen in elke richting).

Deze derde rijbaan zou volgens de wiki de tag motorway_link krijgen.
Deze baan neem je (normaal) alleen als je van de huidige snelweg af gaat.

Ik ga even een heel oude discussie oprakelen, maar ik denk dat het wel nodig is

Waarom is hier voor gekozen? De afrit begint aan het begin van de uitvoegstrook, niet net voor het puntstuk. Dat zie je ook aan de afstanden die op borden staan, die meten tot het begin van de uitvoegstrook. Dat klopt niet met hoe we dit in OSM doen.
Als op het bord staat “300 meter” en het puntstuk is 500 meter verder, dan zal de routeplanner zeggen “over 500 meter afslaan” en dat is incorrect.
Ook als je dit voor automatisch rijdende voertuigen wil gebruiken zul je de geometrie van de weg hier niet voor kunnen gebruiken, de auto denkt door te kunnen rijden terwijl de afslag al daar is.

Dus mijn opvatting is: afritten (motorway_link met de bijbehorende motorway_junction) moeten beginnen daar waar de uitvoegstrook begint.

De wegen splitsen op de kaart waar ze dat in het echt ook doen. Vanaf het puntstuk kan je niet meer (legaal) de afrit nemen. Er zijn andere manieren om het begin van de uitvoegstrook aan te geven, zoals lanes=* en turn:lanes=*. Routeplanners kunnen dit vrij gemakkelijk gebruiken. Op die manier voorkomen we allerlei losliggende wegen die in werkelijkheid een geheel vormen. Je hoeft tenslotte niet bij het begin van de uitvoegstrook al uit te voegen.

Zolang er geen fysieke scheiding is gewoon als 1 weg intekenen. Dat het een uitvoegstrook is wordt al d.m.v. lanes-tag aangegeven.

Niet mee eens. De afrit begint bij het puntstuk voor het “Uit”-bord.

Mijn routeplanner (OSM)and geeft ongeveer een km van te voren (afhankelijk van de snelheid) met gele pijlen aan hoe de rijstrooksituatie er uit gaat zien, en de afstand tot het puntstuk waar ik moet afslaan.
Vanaf het begin van de uitvoegstrook worden de rijstrookpijlen groen, zodat ik weet dat ik al kan afslaan, ook al is de afrit over 300m.

Tomtom en Google doen dit precies zo.

Ik vind discussies goed, maar om nou iets op te willen veranderen wat goed werkt en al tientallen jaren goed werkte en zo gedefinieerd is in de wiki…

Ik heb het jaren geleden al eens nagetekend, gemeten, vergeleken met beelden en hectometerpaaltjes.
Het nul km punt.

RWS bewegwijzering geeft aan op basis van afstanden, 0 km is pijl afslag, met destination, waar de afslag/afrit begint. Tag, wat je ziet, zou je zeggen. Dat is aan het begin van de afslag.

Toen ook de vraag hoort op basis van RWS bewegwijzering daar de highway=motoway_junction te liggen. Het zou ook daar kunnen liggen en niet op de splitsing, want na dat motorway_junction punt kan je ook lanes, 1 extra, en turn:lanes gebruiken en dan de splitsing.

Maar wereldwijd heeft OSM voor een ander model gekozen, op de splitsing.

De problematiek is dat navigatie spraak en afstanden op bewegwijzering borden overeen moeten komen bij navigatie gebruik, het zien van een afstand (600 m) de werkelijkheid, horen als je er 30 meter er voor rijdt “Neem de afslag over 600 meter”, anders geeft dit onduidelijkheid, verwarring. Niet iedereen begrijpt het verschil in meters. Dat is mij al eens overkomen, bij een zeer drukke Europese stad. ( geef de schuld aan navigatie app, of onvolledige OSM data).
Daar erger ik mij dus aan.

Waarbij ik mij af vroeg, hoe tag ik bewegwijzering afstandsborden op de weg, zodat navigatie daar gebruik van kan maken.
Waarbij ik mij ook af vroeg is het zinvol, zullen de apps er gebruik van maken, zolang de data niet wereldwijd wordt toegepast.

Is dit op een andere wijze te berekenen?

Welke methodiek past men toe, geen door elkaar lopende methodes. Een keuze van de navigatie app. Op basis van wel of niet aanwezig OSM data, gebruiker moet begrijpen wat de werkelijk afstand is tot waar.

De meest getagte, betrouwbaarst, om vanaf te berekenen, het laatste punt, de werkelijke splitsing, veelal met highway=motorway_junction ( OSM consensus, wereldwijd niet meer te veranderen, gepasseerd station)
en dan de voor de splitsing liggende turn:lanes= | | slight_right
Dat zou dan op de RWS afslag locatie, 0 km, uitkomen, dan moet de afslag wel goed in OSM aangegeven staan.

Navigatie rekent vanaf een way splitsing in hoeverre de tag highway=motorway_juntion daar invloed op heeft is de vraag.
Dezelfde type afslagen, heb je ook op trunk en primairy

Missen er highway=motorway_junction op motorway, trunk, primary in Nederland?
Missen er turn:lanes= slight_right op deze afslag locaties?

Niet bij elke motorway_junction (blauw) is een turn:lanes (rood) ingetekend.
https://overpass-turbo.eu/s/1jbt

Voor berekening en andere manier van afstand aangeven, is correcte data noodzakelijk.

Ik denk dat men tot nu toe alleen steeds de splitsing afstand berekening toe past.

Apps worden voor wereldwijde gebruik gemaakt.

Wenselijk:
Een app die ook de lengte van de afslag mogelijkheid aan geeft in text en/of in spraak.

Dat was mijn inzicht destijds en nu.

Op de provinciale wegen komen turn:lanes:forward en :backward ook nog wel eens voor:
https://overpass-turbo.eu/s/1jcx

Mooie aanvulling!

Voor forward en backward style aangepast. (purple)

https://overpass-turbo.eu/s/1jcy