Tagging av gang- og sykkelveg

Hei!

Håper at noe her kan forklare litt for meg. Jeg er nederlender, så er ikke vokst opp med de spesifikke reglene rund sykling i Norge.

Jeg ser at OSM wikien på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features anbefaler å bruke highway=cycleway / foot=yes for gang- og sykkelveier. I mine øyene betyr dette primært en sykkelvei, hvor det også er lovt å gå. (Foot=yes er for øvrig overflødig fordi det er standard, ifølge http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway.)) Mens jeg forstår fra regelverket at en gang/sykkelvei er en vei hvor syklister og gående er likestilte og har like rettigheter. Jeg har sett det enda sterkere i flere tilfeller i OSM hvor en vei i byen som tydelig var ment for gående (og som ikke var skiltet i det hele tatt), var tagget som bare highway=cycleway (altså uten noe info om foot=*).

Med min erfaring fra Nederland (hvor det tydeligvis er bedre tilrettelagt for sykling) liker jeg mye bedre den tagging som JOSM foreslår: highway=path / bike=designated / foot=designated. Det vil si en vei som er hverken spesifikk sykkel- eller gangvei, men som er skiltet for både sykling og gåing. For gangveier (enten skiltet eller ikke) hvor det også er lov å sykle ville jeg tenkt på bare highway=footpath, siden sykling er lovt i utgangspunkt på alle gangveier i Norge (igjen ifølge http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway)).

Er det noe fordeler med tagging av gang- og sykkelvei (og kanskje til og med gangveier) som highway=cycleway?

Godt spørsmål. Vi skal akkurat til å sette i gang med en stor import av vegdata fra den offentlige Elveg-databasen, så det er greit om noen kan gi et godt svar. Har spurt på mailinglisten om noen andre kan gjøre det, jeg har ikke noe godt svar.

Vil tro at det meste i Norge er tagget tilsvarende det som står på No:Map_Features - Strekning/way.
Jeg har fulgt denne måten på alt jeg har tegnet inn.

Hei

Den mest korrekte taggingen av en gang- og sykkelvei ville nok være å tagge den som likestilt mellom syklister og fotgjengere (bicycle=designated / foot=designated).
Men ved å gjøre dette må man bruke highway=path.
Highway=path brukes også for stier i skogen og tråkk over gressplen og blir derfor problematisk.

Det nærmeste jeg kommer er dermed taggingen highway=cycleway og foot=designated eller highway=footway og bicycle=designated
Fordelen ved å tagge gang- og sykkelveier som highway=cycleway er at denne taggen ellers ikke ville blitt brukt. Highway=footway brukes allerede om fortau og fotgjengerfelt.

Gangveier som ikke er designet eller for sykling skal tagges som highway=footway. Det finnes bare ulemper å angi at en gangvei som ikke er designet for sykling skal foretrekkes av ruteplanleggere.

Jeg har jobbet en del i Fredrikstad og har funnet fram til noen løsninger: https://www.openstreetmap.org/#map=18/59.20985/10.94867

Peter, vil bare opplyse om at det har blitt en diskusjon om dette på mailinglisten, se http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2015-June/thread.html og http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2015-July/thread.html. Abboner gjerne med på mailinglisten og delta: http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Takk for innspill! Jeg har fortsatt diskusjonen på mailinglisten :slight_smile: