Taggen van winkels

Wat is de conventie om winkels (shops) toe te voegen op de map?
Een winkel heeft in het algemeen een adres en huisnummer en kan dus dan worden bijgewerkt op de BAG node? Ik zie veel winkels die niet op de BAG node zijn toegevoegd maar zijn toegevoegd als losse node met alleen een tag ‘shop’ en ‘name’. Ook voor toevoegingen ná een BAG import van het adres.

Dit is vaker besproken. We voegen de winkel toe aan de BAG-node met het adres van de winkel. Het adres is namelijk een attribuut van de winkel.

Dat samenvoegen is nogal arbeidsintensief en soms voegen mappers een winkel gewoon toe op de plaats waar deze zich bevindt. Daardoor zijn er ook winkels die niet op de BAG-node staan.